B 00 DUCHOVNÍ "PRVNÍ POMOC"

Stacks Image 19504
Kombinace: královská modrá na tmavě purpurové
Výsledná barva:
tmavě purpurová
Čakra: korunní čakra
Tarotová karta: Blázen
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: začíná u flakónu B 01
Základní téma: Pomáhá přenášet hluboké intuitivní poznání do praktického života.
Pozitivní aspekty osobnosti: Osobnost emocionálně vyrovnaná. Hledající pravdu, zvláště se zřetelem ke spirituálním záležitostem. Disponuje léčitelskými a senzitivními schopnostmi, dokáže ve spánku opouštět tělo a v krizových oblastech vykonávat léčitelskou práci (Out-of-the-Body-Experiences"). U mnoha lidí se tak děje vědomě, u většiny nevědomě . Tito lidé se často ráno poté, co vstali, cítí hůř než předtím večer. V tomto případě pomůže , když dotyčná osoba použije ráno duchovní „První pomoc" tak, že si potře emulzí spánky.

Ke zpracování: Může mít sklony zabývat se excesivně duchovními záležitostmi. Kromě toho tu může být tendence k nevázanosti, pošetilostem a sebeklamu. Často se takové osobě nedostává sebelásky a potom nastává potřeba sám být léčen. („Zraněný léčitel".)

Spirituální rovina: Stimuluje inspiraci. Léčí hluboké spirituální problémy. Uvolňuje cestu duchovním, event. náboženským zkušenostem. Mentální, popř. duševní rovina: Pomáhá odhalovat sebeklam. Podporuje nový začátek, nové vykročení. Pomáhá vstoupit do kontaktu s vlastními silami.

Duševní rovina: Pomáhá odhalovat sebeklam. Podporuje nový začátek, nové vykročení. Pomáhá vstoupit do kontaktu s vlastními silami.

Emocionální rovina: Přináší hluboký́ mír a velkou radost stejně jako důvěru ve vyšší řád.

Tělesná rovina: Pomáhá u chronických bolestí hlavy, nespavosti, duševního neklidu, vážných poranění, při těžkých porodních bolestech a poškození následkem porodu.

Místa vhodná k aplikaci: kolem okraje celého vlasového porostu a uší. V akutních případech všude po těle, páteř možno vynechat.

Afirmace: Miluji život. Život je učení.

Zvláštnosti: Žádné.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM