Slovo kvintesence znamená nejjemnější výtažek, podstatu, jádro věci. Pochází z řečtiny (quinta essentia) a v původním významu označuje éter, který ve starověku považovali za pátou podstatu nebo pátý, vším pronikající element. Aristoteles tento prvek připojil ke čtyřem hlavním elementem - zemi, vodě, vzduchu a ohni (Empedokles).
Kvintesence mají jemnější vibrace a účinky než pomandery. Působí zejména na úrovni astrálního těla, pozitivně ovlivňují mentální a emoční tělo, přinášejí ušlechtilé myšlenky a pocity.

Aura-Soma® Kvintesence Mistrů jsou alkoholové výtažky z bylin, energie krystalů a barev.
Zatímco u pomanderů je stěžejní hrubohmotná energie materiálů a rostlin, jež by měla působit spíše na spíše “hrubší” elektromagnetické pole lidí, kvintesence jsou jemnější a jemnohmotné a jejich působení se vztahuje na astrální tělo. Obsahují více světla i více energie přímé. Stejně jako vysoké potence v homeopatii jsou kvintesence, protože jsou jemnější než pomandery, “potenciovanější”, účinější.

  • Přivolávají nejpozitivnější energie barevných paprsků,
  • vztahují se k setu mistrovských flakónů B 5O až B 64,
  • každá vibrace Mistra přináší jisté kvality a zkušenosti,
  • pomáhají vnášet tyto zkušenosti do našeho, života,
  • energie Mistrů usnadňují proudění energie ze Zdroje,
  • energie Mistrů působí jako transformátory směrem dolů,
  • vezmou vás na tiché místo, abyste se mohli spojit se Zdrojem,
  • pomáhají rozpoznat a přijmout naši vnitřní krásu,
  • jsou adresné k potřebám astrálního těla,
  • používejte při meditaci, modlitbách, rozjímání a skupinové práci.

Kvintesence jsou pojmenovány jmény Mistrů, jsou v přímém vztahu ke flakónům Equilibrium 50 až 64 a každá z nich obsahuje stejné kvality a zkušenosti. Posilují čisté principy jednotlivých barevných paprsků v nás, pomáhají nám objevit vlastního vnitřního mistra.

Kvintesence se vybírají podle barvy a vůně.
Návod k použití:
Otevřete lahvičku a dejte tři kapky na místo, kde cítíte puls své levé ruky. Zavřete lahvičku a substanci rozetřete. Zvedněte ruce s dlaněmi ven nad hlavu a představte si, že odevzdáváte energii světu. Potom rozptylujte energii kvintesence kolem své aury, od hlavy až k nohám. Zkuste přitom co nejdál dosáhnout na záda. Dobré je také to, když zkřížíte své paže nad energetickými centry.
Konečně třemi hlubokými vdechy naberte vůni a další látky substance. Pak začněte meditovat.