B 03 FLAKÓN SRDCE

Stacks Image 19510
Kombinace: modrá na zelené
Výsledná barva:
tyrkysová
Čakra: srdeční čakra
Tarotová karta: Vládkyně
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: Hexagram č. 3 - Rození, horní trigram: voda, dolní trigram: bouře
Základní téma: Srdeční problémy, celková emocionální stránka bytí.
Pozitivní aspekty osobnosti: Disponuje intuitivním věděním. Pomáhá jiným lidem nalézt svůj směr. Má schopnosti být umělcem, učitelem, terapeutem. Dokáže se spirituálně probudit prostřednictvím umělecké, tělesné, zvláště ale ekologické činnosti. Pro tohoto člověka je pravda velmi důležitá. Má talent dosahovat úspěchu. Sklízí úrodu z mnoha dřívějších inkarnací.

Ke zpracování: V extrémní míře se snaží naplnit očekávání jiných lidí. Vysílá dvojznačná poselství. Neví, co cítí. Činí jí obtíže, aby si nalezla nebo vytvořila místo, kde by se mohla rozvíjet.

Spirituální rovina: Přispívá k duchovnímu pokroku a k poznání, na čem se takový pokrok zakládá. Umožňuje vyjádřit esenci duše.

Duševní rovina: Uvolňuje představivost a kreativitu. Pomáhá pří depresích, zvláště exogenních (tzn. pří takových, jež jsou zapříčiněny vnějšími podmínkami nebo zážitky).

Emocionální rovina: Odstraňuje obtíže v celém emocionálním polí, včetně těžkostí s vyjádřením pocitů.

Tělesná rovina: Zmírňuje bolestí břicha, astma, chronickou bronchitidu, angínu pectoris a všechny další choroby srdce, vyrážku na hrudníku, otoky vaziva.

Místa vhodná k aplikaci: Na celém hrudníku v širokém pásu od hrudní kosti až po okraj žeber.

Afirmace: Vyjadřují lásku a pravdu.

Zvláštnosti: Patří k „čakrové sadě", v tomto případě se váže k srdeční čakře. Pomáhá pří reinkarnační terapii navázat kontakt s inkarnacemi z Atlantidy. Tento flakón zvlášť efektivně léčí nejrůznější obtíže zvířat. Pomáhá také lidem, kteří se profesionálně nebo soukromě zabývají zvířaty, nastavit svůj léčitelský potenciál v jejích prospěch. Pro lidi, u nichž se tento flakón nachází v první, třetí nebo čtvrté pozici, je vhodná karma-jóga jako duchovní disciplína.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM