B 04 SLUNEČNÍ FLAKÓN

Stacks Image 19512
Kombinace: žlutá na zlaté
Výsledná barva:
zlatožlutá
Čakra: čakra plexu solarís
Tarotová karta: Vládce
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 4. hexagram - Zrání, horní trigram: hora, dolní trigram: voda
Základní téma: Otevírá brány k vnitřnímu vědění a vnitřní moudrostí.
Pozitivní aspekty osobnosti: Má autoritu a velký talent pro řízení a organizací, spojuje tento talent s moudrostí. Má přístup k vědění z minulých dob a dovede toto vědění přenášet. Je schopna přetvářet vize v realitu. Všímá si zábavnějších stránek života. Tento člověk si je vědom toho, že je cennější něco vědět než vlastnit.

Ke zpracování: Vnitřně zažívá hluboký strach a bezútěšnost a je emocionálně nevyzrálá. Tíhne k utopickým představám. Chová se velmi autoritativně a přitom nezrale.

Spirituální rovina: Převádí spirituální myšlenky do konkrétní podoby. Navazuje kontakt s intuicí a vnitřním vedením. Je nositelem „solárního vědomí". Zvyšuje schopnost vnímání.

Duševní rovina: Pomáhá při fóbiích, jejichž příčiny leží v mentální sféře člověka.

Emocionální rovina: Přináší důvěru, jistotu a radost.

Tělesná rovina: Přináší zlepšení u chorob nervového systému a páteře, hiatové hernii, chronického revmatizmu, u artritidy a chronickém nechutenství, při pocitech odpornosti, nadýmání, zácpě , diabetu a potížích v klimaktériu.

Místa vhodná k aplikaci: Ve výši plexu solaris v pásu kolem celého hrudníku.

Afirmace: Cítím jistotu. Vím, že nic nevím.

Zvláštnosti: Patří k „čakrové sadě". Vazba na čakru plexu solaris. V reinkarnační terapií může pomoci navázat kontakt s inkarnacemi ze starověkého Egypta.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM