B 05 FLAKÓN ZÁPADU A VÝCHODU SLUNCE

Stacks Image 19514
Kombinace: žlutá na červené
Výsledná barva:
šarlatová
Čakra: základní čakra
Tarotová karta: Velekněz
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 5. hexagram - Očekávání, horní trigram: voda, dolní trigram: nebe
Základní téma: Pomáhá rozumně využívat tu energii, která je k dispozici.
Pozitivní aspekty osobnosti: Má mnoho energie, dovede tuto energii projevit a je dynamická a charizmatická. Velmi dobře se dokáže vypořádat s materiální stránkou života. Šíří kolem sebe atmosféru radosti, v níž se lidé cítí dobře. Má pedagogické schopnosti.

Ke zpracování: Velmi nejistý, málo důvěřující člověk. Má sklony k tomu se považovat za mesiáše a nezájem se dál rozvíjet. Jeho sexuální vztahy ovlivňuje strach. Na druhé straně by si přál, aby jeho život plynul jen v samých radovánkách. Prožívá stavy úzkosti, potlačuje zlost. Ve svém soukromí jen s velkými obtížemi buduje vztahy k druhým lidem.

Spirituální rovina: Pomáhá rozlišovat „dobro a zlo" a rozvíjet spirituální velkorysost. Usnadňuje poznání, že spirituální probuzení nastává také prožitkem radosti (vlastní i té, kterou dává druhým).

Duševní rovina: Podporuje proces učení a přitom pomáhá strukturovat jeho koncepci.

Emocionální rovina: Uvolňuje potlačenou zlost a odkrývá její příčiny. Pomáhá při trémě. Razí cestu pro nalezení radosti, jistoty a hlubokých vztahů (i sexuálních).

Tělesná rovina: Pomáhá při sexuálních problémech (frigiditě a impotenci) a také při neplodnosti, při chorobách dělohy, močového měchýře a střev, při bolestivé menstruaci, diabetu, ledvinových obtížích a bolestech v dolní části zad. Je nositelem energie.

Místa vhodná k aplikaci: Obsah flakónu se vztahuje speciálně k základní čakře a měl by být proto nanášen tak hluboko, jak je to jen možné, tzn. kolem celé spodní části břicha.

Afirmace: Otevírám se radosti ve svém životě.

Zvláštnosti: Patří k „čakrové sadě", vztahuje se k základní čakře. Navíc je ještě vůči všem ostatním zdrojem podobného efektu jako „šoková lahvička" (č. 26). Pomáhá při reinkarnační terapii vstupovat do kontaktu s tibetskými a čínskými inkarnacemi. Může v některých případech hlásit zneužívání, a sice nejen tehdy, když tento flakón vystupuje ve druhé, nýbrž i v první pozici. Člověk by ovšem měl s tímto podezřením jak u sebe, tak i u jiných lidí být velmi opatrný. A když skutečně došlo ke zneužití, nesmí se cíl odhalení a procesu zpracování v žádném případě stát předmětem pomsty a obviňování. Jestliže se taková osoba potřebuje vyrovnat s touto skutečností, doporučuje se, aby vyhledala pomoc zkušeného terapeuta.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM