B 06 FLAKÓN ENERGIE

Stacks Image 18340
Kombinace: červená na červené
Výsledná barva:
červená
Čakra: základní čakra
Tarotová karta: Milenci
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 6. hexagram - Svár, horní trigram: nebe, dolní trigram: voda.
Základní téma: Obětavá láska.
Pozitivní aspekty osobnosti: Velice srdečný člověk až extrémně připravený milovat za všech okolností. Je velmi dynamický, má v sobě neobyčejnou přitažlivou sílu a neuvěřitelnou touhu žít. Cítí se naplněn. Nemá naprosto žádné problémy s věcmi materiálního světa.

Ke zpracování: Může propadnout materiálním věcem a zneužívat svoji atraktivitu. Nechce převzít žádnou zodpovědnost, zejména co se týče materiální stránky života. Je frustrovaný, inklinuje k chování laisser-faire a k lenosti a nezajímá se o život.

Spirituální rovina: Pomáhá rozšiřovat láskou vědomí, zvláště láskou za těžkých podmínek. Zprostředkovává poznání, že láska k jinému člověku je předstupněm lásky k Bohu. Je cestou k obětavé lásce, resp. k tomu obětavou lásku zažít a darovat.

Duševní rovina: Podporuje proces sebepoznání s cílem pravdivěji žít. Vrací člověka (zpátky) na zem, k pozemským záležitostem.

Emocionální rovina: Pomáhá dávat do vztahů to nejlepší, překonat zbylý negativní emocionální postoj k nenaplněné lásce, poznat a vyplnit přání srdce, ale na druhé straně také zbavit se těchto přání. Umožňuje se lépe vypořádat s problémy přežití, vyvěrajícími z těžkého porodu.

Tělesná rovina: Zmírňuje svalové křeče, příznivě ovlivňuje omrzliny, sexuální problémy (frigiditu, impotenci). Možno doporučit při nedostatku železa a po mrtvici, aby se ochrnuté části těla opět staly funkčními.

Místa vhodná k aplikaci: všude pod linií beder. Zvlášť se hodí ke vtírání do chodidel.

Afirmace: Vše, co dělám, působí na růst lásky v mém životě.

Zvláštnosti: Přípravek je mimořádně vhodný po těžkých operacích nebo ve stavech vyčerpání. Neměl by se však používat pozdě odpoledne nebo večer, jelikož je silně energizující a může vyvolat poruchy spánku.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM