B 07 ZAHRADA GETSEMANSKÁ

Stacks Image 18340
Kombinace: žlutá na zelené
Výsledná barva:
olivově zelená
Čakra: srdeční čakra a čakra plexu solaris
Tarotová karta: Vůz
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 7. hexagram - Vojsko, horní trigram: země, dolní trigram: voda
Základní téma: Zkouška víry.
Pozitivní aspekty osobnosti: U tohoto člověka představuje víra a důvěra (viz též Zvláštnosti) životní téma. Je to průkopník novověku. Idealista, filozof, chápající potřeby a utrpení člověka. Je obdařen vnitřní moudrostí a silou. V dřívějších inkarnacích získal lekce etiky. Je schopen teď a tady naučené vyjádřit a transponovat. Rád cestuje, miluje přírodu, zejména stromy - je znalcem dřevin.

Ke zpracování: Hledající skeptik, egocentrik, který jedná proti svým vlastním principům. Není poctivý sám k sobě a také si je toho hluboko ve svém nitru vědom,
ale dál sám sebe podvádí.

Spirituální rovina: Pomáhá nadřadit ducha hmotě, dosáhnout vnitřní moudrosti a navázat spojení s hlubokým vnitřním věděním. Umožňuje poznat, co jedinci zahradilo jeho vlastní cestu a činí jej schopným tyto překážky odstranit.

Duševní rovina: Stimuluje mozek. Pomáhá dospět k rozhodnutím a odbourat přehnané spekulování a sebepozorování. Napomáhá k vlastním rozhodnutím. Tiší agorafogii (chorobnou úzkost z otevřeného prostoru) a klaustrofobii (chorobný strach z pobytu v těsném uzavřeném prostoru).

Emocionální rovina: Osvobozuje od strachu, přináší radost. Daří se překonávat žárlivost a závist stejně jako strach z pocitů. Napomáhá emocionálnímu zrání jednotlivce.

Tělesná rovina: Pomáhá při hyperglykémii, problémech nervového systému a brzlíku, u všech srdečních chorob, zvláště u arytmie, dále při zlomeninách a zácpě.

Místa vhodná k aplikaci: Všude v oblasti srdeční čakry a čakry plexu solaris kolem celého těla.

Afirmace: Nejsem omezen žádnými hranicemi, kromě těch, jež si sám stanovím.

Zvláštnosti: Energie těchto olejů „Balance" je, můžeme-li to tak říci, identická se situací, jež nastala v Getsemanské zahradě, kde se Ježíš musel podrobit poslední zkoušce své víry.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM