B 08 ANUBIS

Stacks Image 18340
Kombinace: žlutá na modré
Výsledná barva:
zelená
Čakra: čakra plexu solaris, srdeční a krční čakra
Tarotová karta: Spravedlnost
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 8. hexagram - Spojení, horní trigram: voda, dolní trigram: země
Základní téma: Příliš mnoho přemýšlení ruší vnitřní mír.
Pozitivní aspekty osobnosti: mimořádný cit pro čas, harmonii, spravedlnost a zvlášť výrazný pocit rovnosti (všech lidí, všech spirituálních tradic atd.). Zná zákon života a důsledky z něho vyplývající. Má talent učit, ovšem ne ve spirituální oblasti, a nadprůměrné schopnosti v managementu i v oblasti kontroly a organizace. Člověk s dobrou znalostí sebe sama.

Ke zpracování: Mluví příliš povrchně, což vede k tomu, že nedostane potřebné informace. Nadměrně touží po harmonii, není schopen se rozhodnout, jelikož obě strany jedné situace vnímá příliš výrazně. Zároveň má silný sklon k diktátorskému jednání. Výrazně inklinuje k předsudkům.

Spirituální rovina: Pomáhá odhalit zákon lásky, být teď a tady a navázat kontakt s nekonečnem. (Ležící osmička, tzv. lemniskáta, je symbolem nekonečna.)

Duševní rovina: Podporuje proces sebepoznání a ujasnění si plánů do budoucna. Tlumí nervozitu a nervózní koktání také u dětí.

Emocionální rovina: Ruší staré pocity viny, nastoluje harmonii, když na různých úrovních osobnosti vznikají konflikty. Vnáší světlo tam, kde je potlačená zlost a pomáhá nalézt nové perspektivy v těžkých situacích.

Tělesná rovina: Uklidňuje játra, vyrovnává adrenalin. Pomáhá při poruchách trávení, žaludeční slabosti i obtížích v klimaktériu.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém trupu.

Afirmace: Jsem teď a tady. Teď a tady je jediný okamžik, kdy se dá něco změnit.

Zvláštnosti: V reinkarnační terapii může pomoci při rozpouštění pocitů viny z minulých životů.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM