B 09 SRDCE V SRDCI

Stacks Image 18340
Kombinace: tyrkysová na zelené
Výsledná barva:
zelená
Čakra: srdeční čakra
Tarotová karta: Poustevník
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 9. hexagram - Podrobení malého, horní trigram: vítr, dolní trigram: nebe
Základní téma: Individuální pouť za pravdou.
Pozitivní aspekty osobnosti: Nezištný člověk. Je v kontaktu. se svým vlastním nevědomím, se svým vnitřním hlasem. Odhaluje skrytá tajemství života a dovede je interpretovat. Má malířské, básnické a filozofické nadání. Zabývá se otázkami, ktere se týkají celého lidstva. Jako člověk je široce rozvinut, je schopen hovořit z univerzální perspektivy a tak dostihnout mnohé jiné.

Ke zpracování: Má sklon sebeklamu a také k obelhávání a klamání jiných. Je žarlivý a rád šíří pomluvy. Všech těchto slabostí si není vědom.

Spirituální rovina: Pomáhá dostat se z přechodného stadia, překonat osamělost a vstoupit do stavu jedinečného bytí (ve smyslu jedinečného bytí ve veškerenstvu). Propůjčuje spirituální ochranu. Podporuje proces obrácení se do svého nitra a učení sebedůvěře.

Duševní rovina: Pomáhá uvědomit si podvádění sebe sama a najít nový směr, zvláště ve vztahu ke komunikaci (např. při strachu veřejně mluvit).

Emocionální rovina: Pomáhá zvládat takové pocity jako žárlivost, idealizovanou zamilovanost, stará emocionální nedorozumění a osamělost.

Tělesná rovina: Zmírňuje všechny obtíže v oblasti břicha včetně zad zvláště vážné srdeční choroby, astma a bronchitidu. Vyrovnavá činnost brzlíku.

Místa vhodná k aplikaci: V oblasti celého hrudníku.

Afirmace: Při hledání pravdy naslouchám svému vnitřnímu hlasu.

Zvláštnosti: Pomáhá v reinkarnační terapii navazovat spojení s inkaranacemi z Atlantidy.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM