B 10 "BĚŽ A OBEJMI STROM"

Stacks Image 18340
Kombinace: zelená na zelené
Výsledná barva:
zelená
Čakra: srdeční čakra
Tarotová karta: Kolo osudu
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 10. hexagram - Vykročení, horní trigram: nebe, dolní trigram: jezero
Základní téma: Pomáhá dospět k rozhodnutím.
Pozitivní aspekty osobnosti: Osobnost, jež vede, aniž by dominovala, dává ostatním lidem prostor k růstu. Stará se o zájmy lidstva, vycházejíc přitom z roviny srdce. Vidí, co je třeba učinit, a také to potom udělá. Také ve ztrátách nachází zisky. Člověk, obdařený uměním naslouchat, pracující na sobě, jež je poctivý a skutečně nezávislý a žije v souladu se svým osudem. Dovede přenášet kreativní myšlenky do reálného světa. Je v hlubokém spojení s přírodou.

Ke zpracování: Nadměrně se zaměstnává minulostí a budoucností, myšlenkami se snaží uniknout. Nohama nestojí na pevné zemi. Nedovede si vytvořit prostor a směr nebo perspektivu, kterou potřebuje. Nachází se mimo rytmus přírody a života. Nechápe, proč by se měl dále (spirituálně) rozvíjet.

Spirituální rovina: Vede k opravdovosti a k objasnění karmy. Je prostředníkem uvědomění si toho, že změny v nitru ovlivňují vnější změny. Stabilizuje a umisťuje do středu astrální tělo (tzn. naše nejhlubší dimenze) a rozpíná jej.

Duševní rovina: Přivádí uživatele k vědomí potřebnosti toho, že na sobě musí pracovat. Přináší objasňující pohled na mentální poruchy. Nastoluje mír ve svém nitru. Chrání před zásahy zvenčí.

Emocionální rovina: Pomáhá nalézt nový prostor, nové perspektivy a postavit se na vlastní nohy zvláště tehdy, když věci nefungují, jak by měly.

Tělesná rovina: Pomáhá při tvorbě svalstva a tkání a všeobecně při buněčných poruchách. Odstraňuje napětí a únavu. Po operacích usnadňuje návrat k původní vlastní nezávislosti. Možno doporučit při všech srdečních obtížích, při problémech s krevním oběhem a v hrudním koši.

Místa vhodná k aplikaci: Po celé hrudi.

Afirmace: Mám prostor, ve kterém udělám to, co je třeba, abych učinil.

Zvláštnosti: Tento flakón obsahuje na všech úrovních velmi mnoho informací. Jsou v něm „skryty" např. č. 2 (modrá na modré) a č. 42 (žlutá na žluté). Mnohé z údajů vztahujících se k těmto flakónům se týkají také č. 10.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM