B 100 ARCHANDĚL METATRON

Stacks Image 25070
Kombinace: čirá na tmavě purpurové
Výsledná barva:
tmavě purpurová
Čakra: osmá čakra
Tarotová karta: Žezlový král (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Světlo v temnotách prosvěcující stín.
Pozitivní aspekty osobnosti: Obě vrstvy této lahvičky v sobě ukrývají všechny barvy: průzračnost světla v horní vrstvě a temně purpurová, která veškeré světlo absorbuje do svých hlubin. Pomáhá vnášet světlo do stínu. Dává schopnost vidět věci jako v zrcadle takové, jaké jsou, a zároveň umožňuje podívat se na to, co leží ve stínu. Učí nově přijímat vše, co leží v hlubinách. Představuje člověka, který se odhodlá odvážně čelit i těm největším výzvám. Harmonie a rovnováha po bouři.
Pomáhá s vnitřními vztahy, umožňuje spatřit věci, které jsou pro nás nejtěžší, které mohou blokovat naše vnitřní uvědomění. Metatron nás na tyto překážky upozorňuje.
Pomáhá s vnitřními vztahy, umožňuje spatřit věci, které jsou pro nás nejtěžší. Určité věci mohou blokovat naše vnitřní uvědomění a Metatron nás na tyto překážky upozorňuje. Představuje člověka, který trpěl, který si uvědomuje druh tohoto utrpení a jeho příčiny a nyní vnímá možnost, jak ho odstranit, jak se ho zbavit na té nejhlubší úrovni. Pro lidi, kteří mají ve zvyku tvářit se statečně.

Ke zpracování: Člověk, který možná hodně vytrpěl, a to z nejrůznějších důvodů. Tato lahvička nám pomáhá pochopit příčiny našeho utrpení, kterými obvykle jsou: získání toho, co nechceme, chtění toho, co nemůžeme mít, a neschopnost mezi oběma rozlišovat. Obtíže s pohlédnutím na vlastní stín a na aspekty, které v sobě ukrývá, s vnímáním pravdy o sobě samém a s chápáním sil působících v našem vědomí a podvědomí.

Duševní rovina: Vnáší světlo do témat sebelásky a sebepřijetí. Pomáhá odstraňovat bloky související s přijímáním sebe sama.

Emocionální rovina: Podporuje lásku a potřebu péče na nejhlubších rovinách.

Místa vhodná k aplikaci: Dá se aplikovat po celém těle. Obzvláště vhodná v zadní části hlavy a krku a kolem linie spánků. Může se používat také v reflexní terapii (na chodidlech).

Afirmace:
Vidím věci takové, jaké jsou.

Zvláštnosti: Je součástí andělské sady.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM