B 101 ARCHANDĚL JOFIEL

Stacks Image 25070
Kombinace: světle modrá na světle olivové
Výsledná barva:
světle tyrkysová
Čakra: krční a srdeční čakra
Tarotová karta: Žezlová královna (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Ukotvit na zemi pocitovou stránku naší bytosti. Proces rozvíjení srdce.
Pozitivní aspekty osobnosti: Představuje světlo vstupující do srdce, novou vibraci srdce a jeho rozšíření - tedy to, co je nad a pod smaragdovou barvou srdečního centra. Přináší možnost skutečného pozdvihnutí srdce a jeho nového napojení. Slaďuje vzájemné působení mužského a ženského aspektu v nás samotných. Podporuje celý proces rozvíjení srdce. Přináší zvýšenou vnímavost, která nám umožňuje vidět mnoho aspektů dané situace. Představuje člověka, který je napojen prostřednictvím pocitové stránky vlastní bytosti a dokáže tuto schopnost ukotvovat ve světě. Tento člověk vyzařuje důvěru a komunikuje srdcem, s pomocí intuice. Podařilo se mu proniknout skrze všechna omezení.

Ke zpracování: Silné pocity závisti a žárlivosti mohou bránit uvědomění. Tato lahvička pomáhá zpracovat pocity nedostatečnosti, obavy, že nejsme dost dobří. Možná zvýrazní potřebu překonat naše omezující názory a nedostatek porozumění, aby se srdce mohla otevřít sobě navzájem. Možnost objevení nových rovin důvěry.

Duševní rovina: Pomáhá nám vymanit se z neustálého hodnocení a posuzování a umožňuje tak vnést mír do podvědomé, nevědomé mysli. S touto lahvičkou se učíme překonávat strach pramenící z nedůvěry, z neochoty otevřít se novému. Umožňuje nám podívat se tváří v tvář pravdě o nás samotných, abychom se dostali do spojení s Vyšší Vůlí. Jemně nám pomáhá poznat některé z našich zastaralých postojů a názorů, které nás často z temného kouta našich zkušeností ovládají a řídí.

Emocionální rovina: Umožňuje vyšší komunikaci prostřednictvím citů, pomáhá je propojovat s vyšším účelem naší duše.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé hrudi.

Afirmace:
Vnímám všechny své city. Tyto city mi pomáhají slyšet v nitru malý tichý hlásek.

Zvláštnosti: Je součástí andělské sady.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM