B 103 ARCHANDĚL HANIEL

Stacks Image 25070
Kombinace: perleťová světle modrá na tmavě purpurové
Výsledná barva: tmavě purpurová
Čakra: zvlášť krční čakra
Tarotová karta: Žezlové páže (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Opuštění starých vzorců. Řekni ano životu a vnímej sebe sama.
Archanděl Haniel, „sláva“, nebo také „sláva milosti Boží“, bývá považován za vládce znamení Kozoroha a měsíce prosince. Haniel je vládcem andělských řádů knížat, ctností a nevinných. Je v úzkém spojení s Enochem a tudíž i s Metatronem, je spojen s chaldejskou bohyní Ištar, vládkyní Venuše, a tedy i s Luciferem a Quecalcoatlem.
Haniel sám je vládcem planety Mars. Ne náhodou byl Mars při zrození této lahvičky v postavení, kdy se k Zemi za posledních 73 000 let nejvíce přiblížil. Mars je v současné době v harmonickém aspektu s planetou Venuší a je dost možné, že narození Haniela v Aura-Somě je spojené s naším budoucím vztahem k Venuši a se zrozením nových archandělských osvěžovačů – esencí bytostí, které se vyvinuly v dávných obdobích vývoje Země a nyní se nabízejí, že lidstvo povedou a budou mu pomáhat.
Haniel bývá někdy považován za jednoho z Elohimů. Obvykle se zjevuje jako nádherná žena, někdy také jako velmi pěkný muž. Symbolizuje krásu, potěšení a pevné přátelství. Haniel má moc zúrodňovat, proměňovat marnost, smutek, strach a starosti na stavy štěstí a radosti. Pomáhá nám, abychom dokázali sami zaplnit prázdná místa našeho života a nečekali, že nám je zaplní vnější svět. Podporuje to, co dává smysl našemu životu: přátelství, lásku, kamarádství, harmonii a rovnováhu.
K Hanielovi bývá přiřazována růže, symbol krásy, povznesení a rozvoje.
Z kamenů se k Hanielovi pojí smaragd. Tímto nás vlastně perleťová světle modrá barva vůle vede ke smaragdu našeho srdce. Žádá nás, abychom nahlédli do pravdy ležící v našem srdci, hlouběji pochopili vnitřní mír a s lehkostí pak předávali to, co přes nás přichází.
Tmavě purpurová představuje božskou lásku, typ lásky, který je synonymem milosti. Je také láskou, kterou vkládáme do každodenních maličkostí a detailů v našem životě. Dokážeme-li svou péči a pozornost rozšířit na neživé předměty, rostliny i zvířata, můžeme pak věnovat více péče i našim bližním. To je podstatou světle modré ve spojení s purpurovou. Takto se rodí Milost.
Trpíme-li v životě nedostatkem lásky, možná jsme jí jen nedovolili, aby přes nás prošla. Možná jsme nevěnovali dostatek péče drobnostem v našem životě a proto takto pociťujeme svou potřebu lásky.
Každý z nás má v sobě vnitřní autoritu, kterou však může ztratit. Na vině obvykle bývá nedostatek pocitu vlastní hodnoty, který vyvolá potřebu manipulovat a ovládat strachem. Chceme-li se tomuto jevu vyhnout, udržet si vlastní autoritu a důstojnost, potom je třeba vpustit světlo do naší krční čakry. Z modré se pak stane světle modrá. Purpurová, božská láska shůry, nás podpoří v rozdávání péče a pozornosti drobnostem života.
Tato lahvička se stala součástí oslav letošních velikonoc i slavnosti 20-letého působení Aura-Somy ve světě. Vztahuje se také k vytváření světelného těla, našeho druhého těla. Možná právě o tom Aura-Soma pojednává (aura – světlo, soma – tělo). Haniel také může být lahvičkou, která nám pomůže obnovit vnitřní i vnější mír.

Místa vhodná k aplikaci: Aplikujte okolo krku a šíje.

Afirmace: Buď vůle tvá skrze mě.

Zvláštnosti: Je součástí andělské sady.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM