B 107 ARCHANDĚL CAPKIEL

Stacks Image 25070
Kombinace: opaleskující tyrkysová na tmavě purpurové
Výsledná barva:
purpurovo - fialová
Čakra: srdeční čakra
Tarotová karta: Žezlová sedmička (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Hlubší aspekt božského ženství. Ženský aspekt celého Stvoření.
Vládce andělského řádu aralinů.
Strážce akašických kronik a jejich mystérií.
Drží věčný oceán soucítění.
Hlubší aspekt intuice, vnitřní učení srdce.
Překonávání překážek a léčení síly.

Letmý pohled, volání z hlubších realit a dimenzí. Rozšíření osobní individuace do kolektivní.
Tato lahvička přichází chránit pracovníky světla v chrámu jejich těl.
Capkiel nám nabízí přístup k pradávno-budoucím mystériím Lásky a Pravdy, abychom v současném životě dokázali projevovat více z toho, kým skutečně jsme. Zve nás, abychom rozšířili pocity lásky tak, aby zahrnovala účel a odhodlání. Takto rozšířená láska se stává nekonečným mořem soucítění, v němž můžeme usmířit a zharmonizovat vše, čím jsme kdy byli , s tím, kým se můžeme stát. Je to láska, která po nás nechce, abychom uhnuli z cesty, ale abychom se stali Cestou.
Capkielova temně purpurová představuje hloubku, která se rozvíří v okamžiku, kdy si duše žádá hlubšího uznání. Každý z nás je pavučinková světelná bytost, křehká uvnitř své fyzické schránky.
často na své fyzično příliš tlačíme a v tomto úsilí jako kdyby se pavučinka smršťovala a my začneme pociťovat svou zranitelnost, kterou pak často považujeme za slabost. Tyto potíže se ale vynořují proto, abychom je vyléčili a nakonec v nich objevili svou největší sílu. Protože se často ztotožňujeme spíše s hustší hmotou naší bytosti, přichází Capkiel jako Božská Matka, která nám plna soucítění pomůže zrodit světelné tělo z chemie našich fyzických těl.
Prostor k přijetí nového bývá obvykle vytvořen událostmi jako jsou změny a ztráty. V takových chvílích nám Capkiel pomáhá uvolnit staré karmické vzorce a odlehčit naše úporné snažení dosáhnout toho či onoho. Dává nám nový pohled na věci tam, kde jsme se s něčím příliš identifikovali a nechali se tak vyčerpat okolnostmi života, ztrácejíc přitom ze zřetele jeho hlubší smysl. Přináší nám záchranný aspekt tyrkysové v B107, milost prohlédnutí a zázrak ponoření se do proudu vlastního naplnění.
Capkiel přináší téma lásky a pravdy s otázkou, nakolik při svých životních volbách nasloucháme svému srdci: Milujeme to, co děláme, nebo děláme něco jiného, než máme rádi? Pokud nedokážeme vnést lásku do věcí, které děláme, není to snad proto, že dostatečně nemilujeme sami sebe?
Capkielovu energii, která vyjadřuje nejhlubší aspekty Božského ženství, pečujícího a ochraňujícího, si nemusíme vynucovat ani přitahovat. Stačí dovolit, aby se rozvinula, a přijmout ji jako výraz JÁ JSEM samotného Života, věčně se zrozujícího v nás, skrze nás a kolem nás. Z vnějšku je to láska, která žije s básní v srdci a s vědomím svého účelu jde, kráčí, skáče a prolétává našimi dny a sny na této Zemi. Je to láska naplněná lehkostí bytí, přicházející v okamžiku, kdy se už nemusíme potýkat se strachem, s neochotou, se studem nebo s pocity nedostatečnosti, které si uzurpují naše nejcennější vrozené právo stát se samotnou Láskou.


Místa vhodná k aplikaci: Aplikujte kolem celého těla v oblasti nad srdcem a podél vlasové linie.

Afirmace: Nacházím se ve svém středu a udržuji v rovnováze obě polarity.

Zvláštnosti: Je součástí andělské sady.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM