B 108 ARCHANDĚL JEREMIEL

Stacks Image 25070
Kombinace: střední tyrkysová na střední olivové
Výsledná barva:
střední olivová
Čakra: srdeční čakra
Tarotová karta: Žezlová šestka (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Podpora a péče při odpoutávání se.
Archanděl Jeremiel je považován za společníka při přechodu z jednoho stavu do druhého. Když se duše po posledním vydechnutí odpoutá od těla, je to právě Jeremiel, kdo na tento proces dohlíží a prostřednictvím anděla strážného a dalších andělů situaci odlehčuje a vnáší do ní milost. Tento anděl bývá spojován s pohanstvím ve smyslu starého náboženství, s bohyní, s prací s pradávnými zemskými energiemi a s posvátností země. Tyrkysová a olivová představují obě strany smaragdu srdce.
O Jeremielovi uvažujeme také jako o archandělovi s nejjasnějším viděním, který byl nazýván „Boží oči, Ten, který vidí". Jasnost vnímání je jedním z Jeremielových darů.

Když se podíváme na střední tón tyrkysové, který se nachází mezi světlou a tmavší tyrkysovou, dostáváme se k intenzívní „tvořivé komunikaci ze srdce", která by měla obsáhnout i další úrovně bytí. S olivovou je zase spojený příslib obnovené naděje, ujasnění si našich soudů a úsudků, zvlášťě o sobě. Souvisí se schopností rozlišovat, vnímat pravdu a zasnoubit pravdu a lásku.

Jeremielova energie se do velké míry spojuje s lekcemi minulosti a s nadějí získanou jejich přehodnocením. Archanděl Jeremiel souvisí také s očistou dogmatu. Jeho aktivita se v životě manifestuje prostřednictvím energie pravé víry. Jeremiel je hlasem, který k nám hovoří v tichu nebo z ticha, dává nám možnost dotknout se srdce a našeho bytí v hlubších rovinách našeho já. Dalším jeho tématem je ukázat v novém světle překrucování náboženství, falzifikaci energie, která by se mohla přirozeně projevovat jiným způsobem (například sexualita). Jeremiel souvisí také s přebíráním zodpovědnosti a se schopností jednat, přestože se na to necítíme vnitřně připraveni. Poté přichází pochopení nebo vhled a za ním ještě větší zodpovědnost.

Jeremiel je v určitých židovských textech považován za jednoho ze sedmi „ústředních archandělů". Je znám jako archanděl, který nám pomůže získat vizi prorockého charakteru, vnímat to, co má přijít. Přehodnotit okolnosti procesu změn a přehlédnout a vyhodnotit, co se stalo, abychom došli k novému pohledu založenému na hlubším vhledu do dané situace.

Jeremiel je archanděl velkého soucitu a hluboké intuice. Součástí jeho prorocké funkce je pomáhat nám získat jasnovidnost v našem bdělém vědomí i ve snovém životě. Jasné vnímání bytí, znovu nalezení nadšení a důvěry poté, co jsme si prožili pocit ztráty identity.
Setkání s Jeremielem změní způsob vnímání našeho života, rozuzlí zamotané myšlenky a pocity a pomůže nám vidět situace a okolnosti našeho života v novém světle. Setkání s Jeremielem změní způsob vnímání našeho života, rozuzlí zamotané myšlenky a pocity a pomůže nám podívat se na situace a okolnosti z nové perspektivy, s novou jasností.

Místa vhodná k aplikaci: Aplikujte kolem celého těla v oblasti srdce nebo hrudníku.

Afirmace: Naplněný láskou a tvořivostí žiji v čistotě, kterou nacházím ve svém nitru.

Zvláštnosti: Je součástí andělské sady.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM