B 109 ARCHANDĚL ZACHARIEL

Stacks Image 25070
Kombinace: Purpurová na středním tónu olivové
Výsledná barva:
purpurová
Čakra: srdeční a osmá čakra
Tarotová karta: Žezlová pětka (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Opustit staré křivdy a nechat věci plynout.
Zachariel přináší nový pocit naděje a optimismu a podporuje kreativitu. Tam, kde byl nedostatek důvěry, přichází nová důvěra. Zrození tohoto Archanděla souvisí s přítomností krále Artuše a ovládá naše solární aspekty a úzce spolupracuje s Mistrem Kuthumim a takto byl i inspirací pro Pythagora. Vyrovnává polarity a proto můžeme nabýt pocit sjednocení.

Tento Archanděl podporuje symetrii a harmonii v geometrii i v našich vlastních myšlenkách a pokroku. Může napomáhat návratu pocitem harmonie a rovnováhy a pročišťování myšlenek, ve kterých byl zmatek. Takovým způsobem přináší příležitost pro vyrovnání funkcí mozku, které v minulosti nebyly v rovnováze - pocit nového pořádku.

Jde také o synonymum Jupitera a Dia, přináší expanzi, kreativitu a znovusjednocení, stimulaci heliocentrického úhlu pohledu. Takto máme příležitost uznat přítomný okamžik jako přístup ke věčnosti. Vniknout do "tady a teď" s pocitem optimismu založeného na intuici - vnitřním učení se.

Láska shůry (purpurová) nás vede k tomu, abychom pustili hořkost minulosti (olivovou). Hořkost nejen osobní a spojenou se strachy, které ji obklopují, ale také genetickou, převzatou z generací před námi. V naší RNA/DNA existují vzorce, které tyto staré křivdy zrcadlí, a pouze láska a milost shůry je může odlehčit. Jediný způsob, jak dojít k nové naději, je pustit strach a vkládat svou lásku a péči do všech maličkostí, které denně děláme (projev purpurové). Cesta olivové se vždy týká schopnosti pustit, nechat být. Jedná se o alchymistický proces přeměny hořkosti a nalezení pravé sladkosti ducha, nové naděje, která se stane vnitřní silou probuzení.

Tento flakón je velmi účinný v souvislosti s karmickými semínky. Pohled na karmické semínka je jako pohled na to, co přichází každý moment. Proč tak silně věříme, že tyto semínka, zodpovědné za naše myšlenky a pocity, se zcela zakládají na našich zkušenostech?

Když zakusíme pocit trpkosti, možná pocit žárlivosti nebo pocit chtění být v prostoru někoho jiného, ​​identifikujeme ho jako důsledek naší vlastní zkušenosti namísto toho, abychom raději proměnili strach, který potřebujeme opustit, abychom vstoupili do nového prostoru, kde se nám dostane milosti, lásky shůry, lásky k maličkostem.
Jediné místo, kde můžeme cokoli vyřešit je "tady a teď". Jediné místo, kde můžeme vyřešit něco v našem nitru je "tady a teď", v momentě, kde se tento moment sám odhaluje v pravdě.
Pravda olivové je naděje, naděje v probuzení sil, které leží uvnitř každého z nás, kde péče a vroucnost purpurové energie přichází shůry, aby naplnila prostor pro duši, aby se inkarnovala úplnější.

Místa vhodná k aplikaci: Aplikujte kdekoliv na těle.

Afirmace: Jsem celistvý, Jsem propojen s univerzem. Prožívám život v přítomném okamžiku.

Zvláštnosti: Je součástí andělské sady.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM