B 11 FLAKÓN ESEJCŮ (1)

Stacks Image 54435
Kombinace: čirá na růžové
Výsledná barva:
světle růžová
Čakra: především základní, srdeční a krční, ale také ostatní čakry
Tarotová karta: Síla
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 11. hexagram - Prosperita, horní trigram: země, dolní trigram: nebe
Základní téma: Prožít pocit, který patří k bezvýhradné (sebe)lásce.
Pozitivní aspekty osobnosti: Velmi silná dynamická osobnost, z níž vyzařuje výjimečná vřelost a něžnost stejně jako soucítění schopná opravdu milovat. Léčitel a učitel nového věku. Také na spletité situace se dívá jako na podněty k růstu a na sebe samotného pohlíží i za těžkých podmínek stále přátelsky.

Ke zpracování: Je extrémně ješitný a zvláště ve spirituální oblasti domýšlivý. Vzdal se veškerých nadějí. Připadá si úplně neschopný. Namlouvá si, že jednal správně, ačkoliv každý dobře vidí, že udělal chybu.

Spirituální rovina: Pomáhá odbourat duchovní povýšenost. Stimuluje intuitivní ženskou energii a stará se o to, aby jí byla dotyčná osoba schopna jasně projevit. Otevírá poselstvím z jiných dimenzí. Přináší sebelásku.

Duševní rovina: Pomáhá překonávat pochybnosti o sobě, vybudovat si sebedůvěru a nalézt jasný pohled na svět. Umožňuje hlavně lidem, kteří mají tento flakón na první pozici, stát se nezávislým na potvrzování ostatními lidmi.

Emocionální rovina: Otvírá sebelásce, lásce k ostatním a odpuštění sobě a druhým lidem. Pomáhá překonat psychosomatické nemoci a a úzkosti z dětství. Umožňuje vyrovnat se se zklamáním tomu člověku, kdo dal velmi mnoho a prakticky nic nedostal zpátky.

Tělesná rovina: Čistí, zbavuje jedů a harmonizuje hormonální systém. Pomáhá při ušních chorobách, zejména u dětí, a také při menstruačních obtížích a rovněž při obtížích v dolní části zad.

Místa vhodná k aplikaci: kolem beder, v podbřišku, kolem spodní části zad. Je možné ji také aplikovat po celém trupu a krku.

Afirmace: Miluji se takový, jaký jsem.

Zvláštnosti: Patří k dětské sadě. Působí jako „mezilék", tzn. uvolňuje cestu, když jiné substance aura-somy (ještě) nepůsobí. V reinkarnační terapii umožňuje vstoupit v kontakt s inkarnacemi u esejců. Může také ženě, která si přeje mít dítě, pomoci při početí.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM