B 110 ARCHANDĚL AMBRIEL

Stacks Image 25070
Kombinace: světle starorůžová na tmavě purpurové
Výsledná barva:
purpurová
Čakra: srdeční a osmá čakra
Tarotová karta: Žezlová čtyřka (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Opětovné napojení na ochrannou energii bezpodmínečné lásky a schopnost vděčnosti a soucitu.
Ambriel je znám jako kníže řádu Trůnů, vládce 12 hodiny a noci, správce 12. domu.

Ambriel má na starosti komunikaci na všech úrovních a je tradičně znám jako archanděl ochrany, která vychází z jasné komunikace. Je také spojován s neposuzováním, s vědomím, které nekritizuje, které postrádá to, čemu říkáme „přirozená kritičnost". Jedná se o komunikaci, která vychází z vnitřní pravdy a nese v sobě vědomé bytí, které dokáže analyzovat bez kritiky.

Ambriel nás přišel inspirovat ke komunikaci, která probouzí ducha a přivádí naše vědomí k vnitřní pravdě. Něžný archanděl, který je ve všech svých aspektech „velmi přímý“. Někdy to vypadá, jako by samotná pravda a jasnost byly konfrontační energií pro vzorce, které ve své podstatě tuto pravdu a jasnost postrádají. Ambriel nás přichází inspirovat, abychom dokázali sdílet svou vnitřní pravdu, projasňovat a pročišťovat zmatky, toxiny pochybností zatemňující nám naši cestu. Žádá po nás, abychom vyjasnili opary nejistoty a rozlišili, co je skutečně v zájmu nejvyššího dobra.

Jestliže dokážeme jasně vidět, pak se před námi může rozvinout to, čemu říkáme „Dharma“. Je k tomu zapotřebí jasná vize a bdělá pozornost věnovaná způsobu, jakým provádíme svou práci. Jestliže nasloucháme našemu vnitřnímu jádru pravdy a sledujeme cestu jeho rozvoje, může se před námi otevřít mnoho možností. Jasnost znamená také ochotu podívat se za vnější pozlátko, proniknout za něj, za masky, které se nám předkládají – ať už jsou to masky naše nebo masky, které vidíme na druhých, masky, za které se možná ukrýváme nebo které jsou důsledkem našich projekcí.

Ambriel nám pomáhá žít naše sny, projevovat naše dary a stávat se více celistvými.

Pro své ochranitelské kvality byl Ambriel často volán k tomu, aby pomohl zažehnat neštěstí a zadržel negativní energii. Ambriel nás také poučuje o způsobu, jak milujeme - jestli vědomě nebo jinými způsoby. Jeho inspirací bude i vědomá cesta k lásce.

Všichni archandělé nás svým způsobem vedou k tomu, abychom se stali kapkou kosmického Krista, kapkou krve, krvinkou kosmického Krista probouzejícího se ve světě. Tímto směrem, k tomuto novému vědomí je orientována také energie archanděla Ambriela.

Místa vhodná k aplikaci: Aplikujte kdekoliv na těle.

Afirmace: Jsem takový jaký jsem a právě takový se miluji.

Zvláštnosti: Je součástí andělské sady.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM