B 113 ARCHANDĚL CASSIEL

Stacks Image 18335
Kombinace: smaragdově zelená na střední olivově zelené
Tarotová karta:
Žezlová trojka (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Když zanecháváme minulost a díváme se dokola, otevírají se před námi nové směry a nový prostor. Olivová představuje ženské vedení, vedení srdcem. Intuitivní hledání řešení nás může vyvést z neužitečných situací a vztahů.

Pokud máme problém opustit/odpustit a posunout se směrem k novému, je to proto, že jsme do těchto záležitosti vložili příliš mnoho ze své identity. Nastal čas si vzít svou identitu zpět, vytvořit nebo upevnit hranice.

Cassiel je také archandělem, který se vztahuje k hlubokým rovinám buněčné paměti. Pokud si Cassiela představíme jako lásku, která nemá hranice, potom by nám Cassiel mohl uvolňovat bolesti našeho srdce, pocity zrady nebo zklamání.

Cassiel je často spatřován jako pozorovatel, kterého můžeme vnímat z hlediska Aura-Somy jako se stejnou energií jakou je korálová nebo světle korálová. V jistém smyslu je Cassiel je spíše pozorovatelem než že by aktivně zasahoval do lidských osudů. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v kabalistických textech, ve kterých Cassielovi není dovoleno zasahovat do lidských životů.

Na Cassiela můžeme také pohlížet jako na anděla ohně, očistného ohně prvotního stvoření. Je rovněž důležité zmínit, že Cassiel může vyvážit mužské/ženské aspekty uvnitř nás, světlo a tmu. Moudrost a blaženost, která leží v hlubších rovinách našeho bytí.

Jeho práce se také vztahuje k meditaci a pomáhá nám pochopit vztah mezi časem a smrtí. Má na starosti seniory, závěti a smrt. Květinou nejvíce spojovanou s Cassielem je bílá lilie a také oblíbená květina Vicky Wallové, fialka.

Cassiel může být zobrazován jako král jedoucí na drakovi a také postavou podobnou té co je vyobrazená na tarotové kartě poustevník. Je také pozoruhodné, že se tento Archanděl zrodil ve znamení panny. Ta se spíše vztahuje k Archanděli Sandalfonovi. Stejně jako Sandalfon, bývá Cassiel přítomen v období příchodu dění na náš svět jako anděl slz.

Je vládcem soboty a stejně jako smýšlíme o Anubisovi jako o strážci mezi naším a oním světem, můžeme podobně smýšlet i o Cassielovi. Zajímavou informací může být to, že je vládcem Sedmého Nebe, nejsvětějšího ze všech nebes, kde vládne ostatním sedmi planetárním andělům. Věk Saturnu je věkem starobylé a hluboké moudrosti, dokud se Saturn příliš nepřiblížil ke Slunci. Jeho prstence byly vytvořeny rychlým odpařováním ledu vyskytujícího se v jeho polárních čepičkách.

Cassiel nám také přináší možnost jít hlouběji do meditace k čištění karmických vzorců, k osvícenějšímu vhledu, který odhalí naši duchovní hloubku. Může nám přinést i jasnovidnost ve smyslu panoramatického vědomí, schopnosti vidět za hranice našeho omezení, vcítit se do pozice druhého a spojit se s hlubší intuicí.

V systému Aura-Somy víme o deseti flakónech zelené na zelené, které jsou jako karma: Co zaseješ, to sklidíš. Můžeme se domnívat, že to co nyní prožíváme je důsledkem našeho konání v minulosti, že to co nyní prožíváme bude tvořit naši budoucnost. Je rovněž důležité vědět, že pravda přináší radost a slávu.

Tento archanděl přináší zdraví a pomáhá nám dostat se do kontaktu s krásou vycházející z vnitřní esence, z našeho hlubšího jádra. Krása je vlastně vyjádřením vnitřního záměru a postoje a Cassiel nám pomáhá se s ní spojit. Pomůže nám odložit staré vzorce související s pocity nedostatku, který brání duši, aby se plně realizovala, projevila. Cassiel přináší nové vnímání pravdy a úžasu nad hojností, kterou nám život poskytuje.

Cassiel nás podporuje v následování vnitřní pravdy, která nám pomáhá dostat se na správné místo ve správný čas. Je zvláště nápomocný při naší snaze nalézt cestu k Bohu, ke spojení s naším správným místem na zemi, abychom dokázali naplnit Boží plán, se kterým jsme před naším příchodem souhlasili.

Místa vhodná k aplikaci: Aplikujte kolem celého těla v oblasti solárního plexu a srdce.

Afirmace: Nacházím svůj prostor, abych mohl dělat to, co potřebuji.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM