B 114 ARCHANDĚL RAGUEL

Stacks Image 18335
Kombinace: Střední tón korálové na tmavě purpurové
Tarotová karta:
Žezlová čtverka (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Schopnost vytvářet zdravé vztahy. Cit sounáležitosti – základ psychického zdraví. Všichni toužíme po lásce a někam patřit. Výzva nechat druhé být. Je to obtížné pro nás i proto, že sami od sebe máme mnoho očekávání. Raguel je mediátor, přinášející harmonii do narušených vztahů. Je Archandělem harmonie a čestnosti, pomáhá překonat nedorozumění a podporuje odpuštění, sebejistotu, sebeúctu a smíření ve vztazích. Přátelství a vztahy potřebují péči a zauiem v maličkostech, tak jako rostliny. Neni třeba mít stejný názor, stačí naslouchat. Úcta a respekt jeden k druhému. Nevyžádaný názor nebo rada jsou neužitečné nebo intruzívní. Raguel pomáhá překonat takové návyky, podporuje vědomé vztahy a ohleduplnost, které jsou předpokladem dobrých trvanlivých vztahů a spolupráce. Pomáhá překonat sklony k posuzování a kultivuje vědomí ve vztazích. Korálová záchrana.

Je součástí záchranného setu.

Místa vhodná k aplikaci: Aplikujte kolem celého těla v oblasti podbřišku, po pravé straně (Může být od pravého ucha až po kotník) a kolem vlasové linie.

Afirmace: Zaměřuji se na to, co nás spojuje a nerozděluje. Mám úctu k sobě i druhým.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM