B 118 ECHÓ

Stacks Image 18337
Kombinace: Světle korálová na světle fialové
Výsledná barva: světle fialová
Čakra: Korunní a sakrální čakra
Pomander: fialový
Kvintesence:
St. Germain
Základní téma: péče, soucit, teplo a láska k sobě, růst našeho světelného těla. Láska je světlo, které může osvětlit temnotu strachu.
Soucit, který cítíme sami k sobě, nastaví a aktivuje změny v nás samotných. Smutek překonáme pomocí náklonnosti. Změna vzorců negativního chování z minulosti přináší milující přátelství a novou sociální kompetenci. Empatie sama se sebou aktivuje pohodu a přirozenou regeneraci těla, duše i mysli. Zbavme se strachů, zejména těch, které vzešly z ponížení, pomluvy a zrady a vryly se hluboko do duše. Upozaďme vlastní ego a do popředí dejme spolupráci. Rovnováha lásky a moudrosti je ozvěnou změny uvnitř našich myšlenek.

S flakónem Aura-Soma B 118 „Echó“ přichází energie soucitu. „Echó nám nabízí seberefexi a poznání toho, jak hluboce jsme schopni být na sebe přísní a neodpouštět si. Odmítáme životadárnou energii shovívavosti a sebelásky, protože naše srdce bylo zraněno příliš hluboce a my se za to viníme. Flakón B 118 je jako balzám na duši, na jizvy našeho srdce.
Světle korálová barva se sebou nese příběhy o nevyžádané lásce a naší touze po přijetí a milování, respektu a uznání, takových, jací jsme. Ale kdo by nás měl milovat, když nejsme schopni milovat sami sebe?

Transformační síla světla korálu a fialové barvy nám poskytuje obrovskou podporu pro cestu do hlubin naší bezpodmínečné lásky. Dokážeme-li projít očistným plamenem světle fialové a přijmout sílu vnitřní změny jako příležitost na naší cestě k probuzení, najdeme v sobě podklad. Světlá korálová barva přináší útěchu našemu srdci a vysušuje proplakané slzy.

Echo nám poskytuje jistotu a důvěru v život, ke které se dostaneme díky hlubokému vnitřnímu uzdravení našeho emočního pole. Darem flakónu Echo je uvolnění našich starých podmíněných a hluboce zakořeněných strachů a následné opětovné sladění se s láskou, soucitem a mírem, nejprve v nás samotných a následně všech okolo nás.

Když jsme připraveni opustit bolest, která pramení z neopětované lásky a odmítnutí za pomoci lahvičky Echó, ponoříme se do hlubin moudrosti a nezávislosti, která nás znovu spojí s naším vnitřním „zlatem“. Tento podklad, který máme uschován v naší inkarnační hvězdě, trpělivě čeká, až s ním navážeme spojení. Uvnitř tohoto podkladu je pro nás samotné uschována moudrost, soucit i svoboda od předsudků. Tento vnitřní podklad nás stále volá a chce být objeven. S pomocí lahvičky B118 se přiblížíme více k tomuto „zlatu“ uvnitř nás i sami k sobě.

S B118 se dotkneme vnitřní moudrosti, která jde ruku v ruce s probuzením a porozuměním, které leží daleko za omezujícím vnímáním naší lidské inkarnace. Je to moudrost, která nás spojuje s naším božským původem.

S lahvičkou Echo se dozvíme, že naše něha může být naší silou a není třeba se bát jedinečnosti a dokonalosti naší duše. Lahvička Echo nám pomáhá být autentičtí a čerpat z této zlaté moudrosti nejen pro sebe a svou pohodu, ale zpřístupňuje tuto moudrost skrze nás celé komunitě ostatních bytostí.

B118 nám pomáhá s tvorbou hluboké lásky sám, sama k sobě, která je nad veškerou fantazii. Opouštíme omezující energii strachu a odmítnutí a vstupujeme do nekonečna pravého bytí.
Jedním z velkých darů lahvičky Echo je síla a odvaha přijmout naši jedinečnost a milovat se takoví, jací jsme. To vytváří hluboké porozumění a soucit se vším živým, což je cesta k novému životu.Afirmace: Protože se miluji a vážím si sám(a) sebe, mohu své soucitné srdce obrátit i ke světu.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM