B 119 CERES

Stacks Image 18337
Kombinace: Oranžová na tmavě purpurové
Výsledná barva: tmavě purpurová
Čakra: sakrální čakra
Pomander: purpurový
Kvintesence:
Pallas Athéna
Základní téma: zdravení časové linie v oblasti rodových linií a dědičných vlastností.
Pokud nahlédneme na oranžovou, která je symbolem mateřské lásky, tak právě Ceres nás vede k mateřské lásce. S jejím zrozením přichází možnost uzdravení vztahu s matkou. Dolní frakce – tmavě purpurová ukazuje, jak je současná situace vážná. Součástí tmavě purpurové jsou všechny barvy, láska shůry, láska obsažená v maličkostech. To vše s sebou přináší možnost využít naplno potenciál oranžové.

Ceres je bohyní úrody, plodnosti země a rolnictví. Každá naše myšlenka nese určitou vibraci a vytváří právě tu realitu, kterou prožíváme. Ceres nás vede od nevědomí k vědomému bytí.
To , čemu nyní čelíme, je důsledkem našich myšlenek a činů, které jsme v minulosti zaseli. Ceres nám přináší možnost uzdravení našich traumat, se kterými jsme se zrodili do této inkarnace, ale také zasít semínka Světla a Lásky pro ty, kteří přijdou po nás. Rovněž nám může pomoci uzdravit naši časovou linii a to jak v oblasti rodových linií tak dědičných vlastností.
Světlem na konci tunelu je pro nás to, že začneme žít přítomným okamžikem. Přítomný okamžik je naplněn svobodou. A je na nás, jestli jej naplníme láskou, vírou a nadějí nebo duchem minulosti, či obavami z budoucností.

Afirmace: "Má nezměrná chuť do života tvoří můj štěstím naplněný život."
Zpět na stranu EQUILIBRIUM