B 12 "MÍR V NOVÉ DOBĚ"

Stacks Image 54433
Kombinace: čirá na modré
Výsledná barva:
modrá
Čakra: krční čakra
Tarotová karta: Viselec
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 12. hexagram - Úpadek, horní trigram: nebe, dolní trigram: země
Základní téma: Mírumilovná, přátelská komunikace.
Pozitivní aspekty osobnosti: Člověk, který přes svoji silnou emocionalitu jedná pokojným způsobem. Je v úzkém kontaktu se svými pocity a svou instinktivní inteligencí. Stará-li se o druhé a přináší jim prospěch, cítí se s nimi hluboce spojen. Je schopen si představit Jasné vize svých iniciativ. Má pocit, že je veden, a snadno o tom může hovořit právě tak, jako o svých intuitivních vhledech. Má talent ke psaní.

Ke zpracování: Egocentrik, který se uzavírá duchovním věcem. Možná také proto že sice zná svou spirituální pravdu, ale nežije podle ní, protože je to tak pohodlnější. Cítí se nadřazený ostatním, je arogantní, jeho nitro je plné neklidu, má problémy s komunikací a přehnaný požadavek, aby jej ostatní živili a starali se o něj.

Spirituální rovina: Pomáhá nalézt odvahu k tomu, aby jednotlivec mohl žít ve smyslu své spirituální pravdy. Je tvůrcem spojení s božským vedením a s orientací duše. Umožňuje meditativní, klidný, mírumilovný přístup k jasnému pohledu na svět.

Duševní rovina: Odbourává egocentrismus a přivádí k pocitu celistvosti a bytí s jasným cílem. Podporuje děti, když mají potíže s mluvením a se schopností se naučit vyjadřovat.

Emocionální rovina: Pomáhá uvolnit hluboko uložené emocionální problémy (např. pomocí slz) a nabýt klidu nebo jej znovu získat. Navazuje kontakt s vnitřním hlasem. Přináší pomoc při problémech se závislostí a spoluzávislostí.

Tělesná rovina: Má antiseptické a adstringentní (stahující) účinky. Harmonizuje štítnou žlázu. Zmírňuje bolesti, především bolesti v krku, postihující zejména děti.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého krku.

Afirmace: Čím více klidu ve mně bude, tím více světla se mi dostane.

Zvláštnosti: Patří k dětské sadě. Když je v rubrice „Pozitivní aspekty osobnosti" poznamenáno, že má člověk pocit, že je veden a že o tom může snadno hovořit právě tak, jako o svých intuitivních vhledech, tak se tím nemyslí mluvení před lidmi, nýbrž to znamená, že je schopen, pokud se nachází v atmosféře důvěry, sdělit slovy těžko vyjádřitelné věci, které mají hluboký smysl.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM