B 120 PERSEFONA

Stacks Image 18337
Kombinace: Čirá na oranžové
Výsledná barva: tmavě purpurová
Čakra: sakrální čakra
Pomander: oranžový
Kvintesence:
Lao'C a Kwan Jin
Základní téma: léčení časové linie, schopnost přijetí štěstí, přivítat radost do života, možnost duchovního růstu, pochopení daru svobody.
Persefona, síla Světla na naší cestě k nejhlubším aspektům systému Aura-Soma, nás přivádí k větším pocitům svobody a naplnění. Začínáme objevovat to, že štěstí pochází z našeho nitra. Persefona nás může vést cestou k pochopení našich předchozích zkušeností a může pomoci odkrýt naše vyšší vědomí.

Oranžová, která se objevuje v dolní frakci, navazuje na flakón B119, kdy byla oranžová přenesena z horní frakce flakónu B 119 Ceres. Nyní, když je v horní části čiré zářící světlo, získává oranžová nový význam. Souvisí s tématem osvobození od minulosti.

V řecké mytologii byla Persefona, dcera Ceres, obdařena krásou a čistotou ducha. Její rodiče ji následně skryli, aby ji ochránili před temnotou podsvětí. Po svém zajetí Plutem a následném únosu do podsvětí byla vystavena temnotě, které jí poskytovala velký náhled na dualitu světla a tmy. Překlad jejího jména se tedy střídá mezi „nositelem temnoty“ a „nositelem světla“. V tomto příběhu si proto připomínáme, že nemůžeme žít ani ve světě ani sami se sebou, aniž bychom věděli, co je světlo a tma.

Persefona nám připomíná, že naše síla pochází z poznání a pochopení vlastního života, naší cesty, minulosti a přítomnosti. Když se snažíme najít cestu k sobě samým, oranžová nám pomáhá pochopit časovou linii. Čirá pak vnáší světlo a my máme možnost přijmout, pochopit a odpustit staré křivdy, transformovat staré vzorce chování a naleznout, co leží ve stínu nás samotných.

Persefona přináší příležitost k uzdravení, překonání našich traumat z minulosti a otevírá nám dveře novým možnostem. To nám může přinést pocitu naplnění a vnitřního štěstí.

Afirmace: "Nechť Světlo uzdravení prosvětlí stíny mé minulosti a já jsem svobodný(á)"
Zpět na stranu EQUILIBRIUM