B 13 "ZMĚNA V NOVÉ DOBĚ"

Stacks Image 54437
Kombinace: čirá na zelené
Výsledná barva:
zelená
Čakra: srdeční čakra
Tarotová karta: Smrt
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 13. hexagram - Lidské společenství, horní trigram: nebe, dolní trigram: oheň
Základní téma: Prostor v souvislosti s přechodem a změnou.
Pozitivní aspekty osobnosti: Vůdčí osobnost, jasně a přátelsky sdělující své poznání, schopná ukazovat jiným lidem jejich perspektivu. Ráda objevuje nové věci ve všech oblastech života. Pokud se vyzná v astrologii, přistupuje k ní zásadně ne z pozice intelektu, nýbrž z pozice svého srdce a pocitů. Miluje přírodu. Často doprovází umírající.

Ke zpracování: Pevně uvízl v negativních vzorech, a emocionálních nesnázích. Žije ve strachu z přírodních jevů. Lpí na myšlence, že sama sobě nikdy nemůže odpustit. Je pro ni mimořádně obtížné se k něčemu rozhodnout.

Spirituální rovina: Napomáhá stavu být teď a tady a osvobodit se od minulosti a také se zbavit strachu ze smrti. Podporuje integraci informací ze stavů zesíleného vnímání.

Duševní rovina: Pomáhá odpustit sama sobě. Vzpomínky se stávají nedůležitými. Tímto způsobem se lépe daří být teď a tady.

Emocionální rovina: Podporuje „vyvření" pocitů. Tím, že se člověk vymaní z vlivu emocí, uvolní si cestu ke klidu a radosti. Pomáhá nastolit pořádek v citových záležitostech a také se rozhodnout, které z těchto záležitostí nechat žít a které zemřít.

Tělesná rovina: Mírní bronchitidu, bolesti ve střední části zad ekzémy (zvláště u dětí) a astma (rovněž hlavně u dětí).

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé oblasti srdce.

Afirmace: Každý konec je zároveň počátkem.

Zvláštnosti: Patří k dětské sadě. Působí podpůrně při rebirthingu.Tento flakón se na všech úrovních váže k metamorfóze, k proměně housenky v motýla. Substance pomáhá překonat „spirituální materialsmus (vyraz pochází od Chögjama Trungpy). Tímto pojmem se míní, že mnozí lidé mají tendenci si myslet, že si svůj další postup na svém duchovní cestě musí zasloužit asi takto:
„Medituji tolik a tolik hodin a tudíž musím od vesmíru dostat tolik a tolik zpátky, po tolika a tolika letech budu osvícen."
Olej posiluje proces, ve kterém. taková osoba pochopí, že tak to nefunguje, nýbrž, že pokrok v těchto dimenzích má také cosi společného s přízní z „tamté strany"
Zpět na stranu EQUILIBRIUM