B 14 "MOUDROST NOVÉHO VĚKU"

Stacks Image 18340
Kombinace: čirá na zlaté
Výsledná barva:
zlatá
Čakra: čakra plexu solaris
Tarotová karta: Mírnost
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 14. hexagram - Veliké držení, horní trigram: oheň, dolní trigram: nebe
Základní téma: Stát se vidoucím průzorem moudrosti.
Pozitivní aspekty osobnosti: Inspirující, cílevědomý posel nového věku, spojený s hlubokou vnitřní moudrostí. Šíří kolem sebe harmonii a vyrovnanost. Je schopný pociťovat hlubokou radost. Má velké porozumění pro přírodní síly. Člověk jasného myšlení, učící se ze svých chyb a z nich čerpající moudrost.

Ke zpracování: Je to člověk, který nenachází rovnováhu mezi sebou a osudem. Jedná mimořádně negativním způsobem a tím šíří chaos. Hluboko ve svém nitru je ovládán strachem, není si však vědom, odkud tato úzkost pochází.

Spirituální rovina: Pomáhá navázat kontakt se svým andělem strážným. Odstraňuje strach doprovázející čekání. Přináší podpůrnou, pozitivní energii. Vede k poznání, že cíle nemusí být tak nedosažitelné a že se k nim dorazí nejrychleji a nejbezpečněji tehdy, když se postupuje krok za krokem.

Duševní rovina: Staví most mezi vědomím a nevědomím, působí neobyčejně podpůrně při práci se sny. Dodává odvahu podívat se na trudné chvíle svého života. Také ale pomáhá zbavit se nepěkných vzpomínek.

Emocionální rovina: Přináší a zaručuje koncentrované bytí i v emocionálním zmatku. Podepírá srdce, emocionální rovinu, zejména při prožívání úzkosti všeho druhu a při strachu z budoucnosti.

Tělesná rovina: Harmonizuje plexus solaris, uvolňování adrenalinu a funkci jater. Pomáhá při diabetu a rovněž i při všech problémech souvisejících se stehny.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé oblasti plexu solaris.

Afirmace: Čím více se zbavuji svého strachu, tím více se otevírám své vnitřní pravdě.

Zvláštnosti: Patří k dětské sadě. V reinkarnační terapii substance pomáhá léčit rány a traumata z minulých životů. Zbavuje děti strachu při vstupu do školy.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM