B 15 "LÉČENÍ V NOVÉM VĚKU"

Stacks Image 18340
Kombinace: čirá na fialové
Výsledná barva:
fialová
Čakra: korunní čakra
Tarotová karta: Ďábel
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 15. hexagram - Skromnost, horní trigram: země, dolní trigram: hora
Základní téma: Nabýt vlastních léčitelských sil.
Pozitivní aspekty osobnosti: Energický a duchovně silný člověk požívající vážnost v nejlepším smyslu toho slova. Stojí za svými názory i za extrémně nevýhodných okolností. Vede skutečný duchovní, ale přitom „přízemní" život. Pomáhá jiným lidem zejména v tom smyslu, aby si uvědomili své iluze. Dokázal překonat svůj vlastní negativismus a neurčitou úzkost. Naučil se odolávat pokušením.

Ke zpracování: Je pro něj nesmírně obtížně vnímat svůj vlastní stín i odhalovat pravdu - to platí pro všechny oblasti jeho života. Člověk posedlý materiálními věcmi, sexem a jinými náruživostmi, je možné jej snadno vychýlit a obrátit jeho vlastní síly proti němu samému. Není mu vlastní sebeláska a chtěl by být pořád milován. Má za to, že všechno špatné přichází zvenčí a nepříjemné věci se dějí pouze jemu.

Spirituální rovina: Pomáhá nabýt léčitelských sil (ve prospěch vlastní i ostatních lidí). Přivádí k porozumění duchovnímu světu.

Duševní rovina: S pomocí substance se daří překonávat egocentrické projevy v sexuální oblasti a zbavit se představy, že jen jeho samotného postihují nepříjemnosti.

Emocionální rovina: Přináší schopnost vidět emocionální rozepře z nadhledu nebo naopak se dokázat ve zvýšené míře se svými pocity identifikovat. Pomáhá rovněž nastolit důvěrný vztah s vlastním stínem a usnadňuje zvládnout úkol vysoko se pozvednout nad své negativní pocity. Zprošťuje strachu z cizích lidí (to platí zejména pro děti).

Tělesná rovina: Tlumí hyperaktivitu, bolesti hlavy a v krku. Pomáhá při určitých formách epilepsie a problémech s řečí, jako je např. zajíkání. To vše se především vztahuje na děti.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé hlavy v místech, kde začíná vlasový porost.

Afirmace: Čím více světla do mne vstupuje, tím jsem zdravější.

Zvláštnosti: Patří k dětské sadě. Harmonizuje mužský a ženský princip osobnosti. Ulehčuje porod nastávající matce, zmírňuje porodní bolesti a ovlivňuje vědomý zážitek porodu.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM