B 16 "FIALOVÉ ROUCHO"

Stacks Image 18340
Kombinace: fialová na fialové
Výsledná barva:
fialová
Čakra: korunní čakra
Tarotová karta: Věž
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 16. hexagram - Nadšení, horní trigram: bouře, dolní trigram: země
Základní téma: Spirituální oddanost.
Pozitivní aspekty osobnosti: Žije v souladu s božským záměrem a její existence se odehrává na této základně. Často dosahuje spontánního „osvícení". Je ve spojení se svým vlastním procesem transformace a pomáhá přitom jiným lidem s jejich transformací. Často je průvodcem umírajících. Má talent léčit jiné na psychologické, resp. mentální rovině (např. jako psychiatr). Je si vědoma toho, že její vlastní chování' ovlivňuje chování jiných.

Ke zpracování: supresor, pro něhož je charakteristická neutěšenost a sebeničení vedoucí až k sebevražedným tendencím. Nechce tady být (tzn. nechce se inkarnovat). Nedovede se sám ničemu oddat. Drží se starých zvyků a vzorců chování. Není schopen rozeznat rozdíl mezi reálným a nereálným.

Spirituální rovina: Otevírá se myšlence, že člověk musí všechno dát, aby dostal to, co opravdu chce a potřebuje. Že je všechno nesmyslné a zbytečné, pokud to není v souladu s vlastním posláním. Uvolňuje cestu k pravému já a k poznání vlastního životního úkolu.

Duševní rovina: Pomáhá odstranit staré zvyky a způsoby chování i sebedestruktivní tendence.

Emocionální rovina: Chrání děti v předškolním období (před strachem ze školy). Pomáhá překonat smutek a přání nebýt na tomto světě. Umožňuje poznat pozitivní stránku odloučení.

Tělesná rovina: Pomáhá při akutních bolestivých stavech, při nespavosti, migrénách, zánětech, bolestech nervů a při šocích, vyvěrajících ze zážitků blízkosti smrti.

Místa vhodná k aplikaci: Na všech místech, kde začíná vlasový porost.

Afirmace: Čím více jsem si vědom svého úkolu, tím jasnější se stává můj život.

Zvláštnosti: žádné.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM