B 17 FLAKÓN TRUBADŮR (I) - NADĚJE

Stacks Image 18340
Kombinace: zelená na fialové
Výsledná barva:
tmavě zelená
Čakra: srdeční a krční čakra
Tarotová karta: Hvězda
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 17. hexagram - Následování, horní trigram: jezero, dolní trigram: bouře
Základní téma: Srdce spějící k dokonalosti.
Pozitivní aspekty osobnosti: Velký zájem o spiritualitu a o skrytá tajemství života. Prožívá radost z lásky k druhým lidem a z toho, že je může přivádět do kontaktu s jejich spiritualitou. Jedinec dávající velmi mnoho ostatním. Dobrý posluchač, jenž opravdu rozumí druhým lidem, kteří jsou pak schopni přijmout jeho rady. Usiluje o jednotu, ale zároveň také o svobodu. Statečný člověk, usilující o pravdu a neustále nově pravdu přezkoumávající. Má před sebou jasnou perspektivu a dokáže předvídat.

Ke zpracování: Má sklon k sebelítosti a také pocit, že mu lidé nerozumí. Ničemu nevěří a v nic nedoufá. Jde to až tak daleko, že si myslí, že život nemá žádnou cenu. Trpí pochybnostmi o sobě bez ohledu na to, jak velkými schopnostmi disponuje.

Spirituální rovina: Buduje kontakt s vyšším já a s vlastními senzitivními schopnostmi. Rozšiřuje horizont. Pomáhá člověku nalézt způsob, jak mluvit o spirituálních zážitcích.

Duševní rovina: Zlepšuje schopnost vypořádat se s časem. Pomáhá navázat kontakt s pravdou, když mu jeho emoce zamlžují myšlení. Posunuje dál hranice duševního obzoru.

Emocionální rovina: Pomáhá překonat pocit, že mu ostatní nerozumějí, a dojem, že je na všechno sám. Vrací síly v případě nadměrného výdeje energie. Léčí smutek vyvěrající ze zklamání nad nezdařených vztahů.

Tělesná rovina: Možno doporučit při problémech s rameny, se štítnou žlázou a krevním oběhem a strukturálních problémech v hrudníku.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého hrudníku. Pokud problémy zasahují do spirituální nebo mentální oblasti, je vhodné zahrnout i místa kolem hranice vlasového porostu.

Afirmace: Hledám a nacházím pravdu.

Zvláštnosti: V tomto flakónu jsou skryty další substance, např. č. 20 (modrá nad růžovou). V reinkarnační terapii pomáhá navázat kontakt s dobou mezi 12. a 16. stoletím. V té době se v Evropě rozvíjely tajné mystérické tradice (např. katarů nebo templářů). Tato učení šířili trubadúři prostřednictvím divadla, tanců a písní a byli za to také často pronásledováni.

Výrok: "Pomáhá člověku nalézt způsob, jak mluvit o spirituálních zážitcích" neznamená, že bychom doporučovali, abyste se o takových zkušenostech šířili někde na veřejnosti nebo v nějakých skupinách, ale spíše to, že by mělo očišťující a léčivé účinky, kdybyste o tom mohli mluvit s chápajícím přítelem nebo partnerem, a tak nabyli větší jistoty a schopnosti integrace. Tato substance může také pomoci nevyslovitelné převést do lidské řeči a věnovat se tomu v atmosféře plné porozumění.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM