B 18 EGYPTSKÝ FLAKÓN (I)

Stacks Image 18340
Kombinace: žlutá na fialové
Výsledná barva:
sytě zlatá
Čakra: čakra plexu solaris a korunní čakra
Tarotová karta: Měsíc
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 18. hexagram - Zkaženost, horní trigram: hora, dolní trigram: vítr
Základní téma: Překonání sebeklamu.
Pozitivní aspekty osobnosti: Zařídil si svůj život tak, jak si vysnil. Má odvahu ke změnám a přináší mu radost z toho, že může plnit svůj životní úkol. Ve všem, čím se zabývá, nacházejí své uplatnění jeho léčitelské schopnosti. Charizmatická osobnost, spirituální učitel, velmi intuitivní člověk. Chce druhým skutečně pomáhat.

Ke zpracování: Osoba není schopna rozlišovat mezi fantazií a realitou. Snílek v negativním smyslu tohoto slova. Neodvažuje se jít kupředu nebo se pokusit o něco jiného, protože má za to, že všechno by mohlo být ještě horší. Je posedlý materiálními věcmi a úzkostmi všeho druhu.

Spirituální rovina: Vede k poznání, jak silně jsme naprogramováni, a probouzí naši duši ze spánku (Gurdějev) . Přináší radost do života.
Léčitelé se učí používáním této substance rozlišovat, ve kterých případech by měli vyvíjet aktivitu a ve kterých raději ne.

Duševní rovina: Uvádí ducha do souladu s tělem. Umožňuje zbavit se sebeklamu a podněcuje schopnost rozlišování.

Emocionální rovina: Pomáhá vymanit se z role oběti. Dodává odvahu propůjčit výraz svým úzkostem. Zbavuje pocitu, že jsem podváděn a špehován.
Po nesnázích v emocionální oblasti přivádí k jasné vizi budoucnosti.

Tělesná rovina: Doporučuje se při všech degenerativních onemocněních (např. při multiplex sclerosis, Parkinsonově nemoci atd.), při vředech a blokádách v oblasti plexu solaris.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem oblasti plexu solaris a podél celé hranice vlasového porostu.

Afirmace: Čím více se zbavuji strachu, tím více se uzdravuji.

Zvláštnosti: V reinkarnační terapii umožňuje navázat kontakt s inkarnacemi ve starém Egyptě.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM