B 19 "ŽIVOT V MATERIÁLNÍ SVĚTĚ"

Stacks Image 18340
Kombinace: červená na fialové
Výsledná barva:
tmavě červená
Čakra: základní a korunní čakra
Tarotová karta: Slunce
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 19. hexagram - Sblížení, horní trigram: země , dolní trigram: jezero
Základní téma: Tvoření nové energie.
Pozitivní aspekty osobnosti: Je sám se sebou v souladu a jiným dokáže poskytnout tento stejný pocit. Disponuje množstvím energie včetně senzitivní. Jiní lidé se cítí být tímto člověkem přitahováni jako magnetem. Má talent pro povolání v sociální a pečovatelské sféře. Pokud pracuje v jiných oblastech, je stejně tak úspěšný a může své peníze věnovat na dobročinnost nebo na spirituální účely. Je vyvážený, co se týče vědomých a nevědomých záměrů.

Ke zpracování: Člověk, jehož spiritualita je zanesena materiálními zájmy, který by chtěl vždy být středem zájmu, zneužívající své senzitivní schopnosti a posedlý sexuálními fantaziemi. Upíná se k minulosti a je pořád unavený a bez energie.

Spirituální rovina: Probouzí energii kundalíní. Přináší hluboký mír a zároveň svěží vítr do života. Nechává nahlédnout do vlastního
vnitřního světa (i ve zcela konkrétním smyslu - např. zlepšuje vizualizaci). Pomáhá vyzařovat a přijímat lásku. Léčitelé se učí používáním této substance rozlišovat, ve kterých případech by měli vyvíjet aktivitu a ve kterých raději ne.

Duševní rovina: Vnáší světlo do temných míst osobnosti a vede k jejich rozptýlení. Utváří novou duševní energii.
Podporuje proces, na jehož konci je osvobození od sexuálních obsesí.


Emocionální rovina: Pomáhá překonat vědomý hněv a zášť včetně frustrací. Přináší závazky a iniciativu. Umožňuje nové přístupy
k vlastnímu tělu a k akceptování jeho potřeb. Zvyšuje pocit vlastní hodnoty.

Tělesná rovina: Zmírňuje všechny sexuální problémy (frigiditu, impotenci atd.), všechny tělesné obtíže, spojené s nedostatkem energie (např. nízký krevní tlak, zácpu) a zmenšuje všechny problémy s nohama, zvláště výskyt bolesti.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého podbřišku, v případě mentálních nebo spirituálních souvislostí také podél celé hranice vlasového porostu. Substanci neužívejte pozdě odpoledne nebo večer, protože je silně energizující a může zapříčinit poruchy spánku.

Afirmace: Vyjadřuji souhlas s životem a se sebou samým.

Zvláštnosti: V tomto flakónu je „skryto" č. 6 (červená nad červenou). Pomáhá vypořádat se se sexuálním zneužíváním, s poltergeisty a s jinými nežádoucími minulými nebo přítomnými zásahy nebo bytostmi, příp. se jich zbavit. Obsah tohoto flakónu je zvlášť přínosem v případech nadměrného výdeje energie, tzn. při přepracování atd. K tématu „sexuálního zneužívání" viz také "Zvláštnosti" u flakónu č. 5.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM