B 21 NOVÝ ZAČÁTEK PRO LÁSKU

Stacks Image 18340
Kombinace: zelená na růžové
Výsledná barva:
zelená
Čakra: základní a srdeční čakra
Tarotová karta: Svět
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 21. hexagram - Skousnutí, horní trigram: oheň, dolní trigram: bouře
Základní téma: Nový počátek v lásce.
Pozitivní aspekty osobnosti: Skutečně vyzrálá osobnost s vysoce rozvinutým vědomím, milující Boha a lidstvo. Lásku dává a přijímá a tímto způsobem se konstruktivně věnuje své práci (např. psaní, umělecké tvorbě, veřejnému vystupování, ale také působení v rámci rodiny). Dovede své sny přetvářet v realitu. Ví, co chce a také to pak dostane. Člověk, kterého ostatní potřebují, který ví, že láska je základem všeho a nechává věcem světa jejich vlastní průběh.

Ke zpracování: Nechová k sobě žádnou sebelásku, necítí se být ostatními milován a neustále na lásku čeká. Nikdy nedostane takovou, jakou by si přál. Je snílkem v negativním smyslu, s pocity zdánlivé roztříštěnosti a odtrženosti od Boha. Cítí se být důležitějším, než ve skutečností je. Odmítá lekce života. Tato osoba je nespokojena se svou situací a přitom není schopna jí změnit.

Spirituální rovina: Pomáhá nabýt poznání, že Boží láska nachází své vyjádření v lásce dávané jiným a přijímané od jiných lidí. Vede ke zdolávání překážek, ke zřeknutí se boje a k nalezení nové radosti a novému se oddání lásce.

Duševní rovina: Nalézá spojení se smyslem života, uvolňuje místo pro nové „programy", nové způsoby chování, novou sebelásku. Pomáhá překonat pomíjívé nesnáze.

Emocionální rovina: Umožní vnímat lásku nacházející se ve vlastním životě. Vnáší vyváženost mezi dáváním a braním v lásce. Dovolí snáze rozumět snům. Pomáhá se vypořádat s důsledky (vnější) agrese.

Tělesná rovina: Zmírňuje určité kožní problémy, např. ekzémy, všechny srdeční choroby, zvláště psychosomatického původu, bolestí v horní části zad, astma a bronchitidu (zvláště u dětí) a záněty.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé srdeční krajiny.

Afirmace: Držím svět ve svých rukách.

Zvláštnosti: Tento přípravek je variací flakónu č. 28.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM