B 22 FLAKÓN ZNOVUZROZENÍ

Stacks Image 18340
Kombinace: žlutá na růžové
Výsledná barva:
zářivě zlatá
Čakra: čakra plexu solaris
Tarotová karta: Blázen (toto je jiný aspekt „Blázna", který již byl tématem č. O)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 22. hexagram - Půvab, horní trigram: hora, dolní trigram: oheň
Základní téma: Láska bez závislosti.
Pozitivní aspekty osobnosti: Učitel nového věku, prožívající svoji spiritualitu „pozemským" způsobem. Je ve spojení s božskou inteligencí a díky tomu se cítí svobodný. Je v kontaktu se svým vlastním aspektem nesmrtelnosti. Přináší člověku vědění takovým
způsobem, že je každému srozumitelné. Jeho vůli podléhá vše, ať se zabývá čímkoliv.

Ke zpracování: Manipulativní osobnost, která se jeví jako velkorysá, zajímá se však jen o to, aby maximum získala pro sebe. Za to, co dává, očekává mnohem víc. K druhému dovede být nemilosrdná. Neustále potřebuje, aby ji někdo potvrzoval. Roznáší kolem sebe strach ze zklamání v lásce.

Spirituální rovina: Je počátkem spirituálního znovuzrození. Přináší hluboké odpuštění sobě samému. Umožňuje ve svém nitru vnímat božskou jiskru.

Duševní rovina: Ruší identifikaci se stíny. Přináší impulsy pro optimističtější pohled a formulaci nových životních cílů. Pomáhá dobrat se poznání, co je láska.

Emocionální rovina: Redukuje přehnané požadavky na lásku. Umožňuje vyrovnat se s neopětovanou láskou a s problémy, jež v souvislosti s tím vyvstávají. Pomáhá zvládnout strach, šoky, závislost a spoluzávislost.

Tělesná rovina: Vyrovnává činnost žláz, zažívacího systému a pokožky.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé oblasti plexu solaris.

Afirmace: Vdechuji lásku, vydechuji lásku.

Zvláštnosti: Pomáhá při rebirthingu klientům, ale také terapeutům, aby se v procesu vzájemně sladili. Substanci dobře odráží citát z bible: „Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského."
Zpět na stranu EQUILIBRIUM