B 24 NOVÉ POSELSTVÍ

Stacks Image 18340
Kombinace: fialová na tyrkysové
Výsledná barva:
fialová
Čakra: srdeční a korunní čakra
Tarotová karta: Žezlová královna
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 24. hexagram - Návraty, horní trigram: země, dolní trigram: bouře
Základní téma: Nové možnosti.
Pozitivní aspekty osobnosti: Vizionář s talentem pro vyučování, jenž přitom odvádí lidi z toho místa, na kterém se nacházejí. Probouzí v druhých sebelásku. Je mu vlastní charizma, integrita a zralost a koncentruje se na svou radost. Vždy je tu nějaká výzva a on ji přijímá. Je kreativní a v míru sám se sebou. Nastoluje harmonii do svých vztahů (to může zcela konkrétně např. znamenat, že je nějaká osoba velmi úspěšná ve zprostředkování sňatků nebo jako manželský poradce).

Ke zpracování: Na své starosti hledí přes zvětšovací sklo. Ze všech věcí je v centru jeho pozornosti hlavně to, čím se mu jiní lidé staví na odpor a co mu působí těžkosti. Podvádí sám sebe i jiné a podezřívá jiné ze všeho možného.

Spirituální rovina: Podporuje proces probuzení zvláště. tehdy, je-li to v souvislosti se vztahy. Posiluje duševní integritu. Činí vědomým sebeklam. Napomáhá rozvoji mimosmyslového vnímání a návratu na vlastní cestu.

Duševní rovina: Uklidňuje po emocionálních nesrovnalostech a objasňuje problémy z dětství. Výzvy přijímá. Mění přístup k autoritám. Pomáhá dešifrovat sny.

Emocionální rovina: Otevírá nové úrovně v osobních a obchodních vztazích. Podporuje léčení traumat způsobených patriarchálním, mužsky orientovaným jednáním.

Tělesná rovina: Pomáhá při srdečních chorobách i při problémech s řečí (dyslexie, zajíkání) především u dětí. Harmonizuje činnost brzlíku.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem srdeční krajiny, při obtížích s řečí kolem krku.

Afirmace: Otevírám se novým možnostem ve svém životě.

Zvláštnosti: Obsah tohoto flakónu je velmi úzce spojen s energií planety Venuše.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM