B 25 FLAKÓN PRO REKONVALESCENCI

Stacks Image 18340
Kombinace: červenofialová na purpurové (jediný flakón, který obsahuje červenofialovou barvu)
Výsledná barva:
zářivá červenofialová
Čakra: korunní čakra
Tarotová karta: Žezlový rytíř
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 25. hexagram - Nevinnost, horní trigram: nebe, dolní trigram: bouře
Základní téma: Osvobodit se od zklamání.
Pozitivní aspekty osobnosti: Léčitel, dávající velké množství energie. Je schopen hlubokého vhledu do svého nitra. Dokončuje věci, které si předsevzal. Miluje lidi, má k nim vřelý vztah a často pracuje v oblasti péče o lidi. Dokáže být spirituálním válečníkem, event. průkopníkem.

Ke zpracování: Prožívá extrémní rozčarování. Neví, jak by se mohl uzdravit a zotavit. Možná je po těžké nemoci nebo operaci, ale vnitřně se s tím ještě nesmířil.

Spirituální rovina: Otevírá informacím „z hyperprostoru". Je zdrojem duchovního vědomí a síly pro uchopení nedosažitelného. Osvobozuje od spirituálního utopismu. Přibližuje představu o tom, co je „velký celek".

Duševní rovina: Stimuluje kreativitu. Umožňuje vyrovnat se s vážnými zklamáními z minulosti. Působí proti nervozitě a iluzorním myšlenkám.

Emocionální rovina: Utváří perspektivu a přináší odvahu. Umožňuje překonat výstřední sexuální potřeby. Pomáhá zprostit se přehnaných požadavků na lásku a péči.

Tělesná rovina: Zmírňuje následky těžkých nemocí a náročných operací stejně jako všech nervových obtíží, např . bolestí nervů. Snižuje potřebu příjmu draslíku v potravě.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé hranice vlasového porostu.

Afirmace: Už se nezabývám tím, co mi přineslo zklamání.

Zvláštnosti: Tato substance je velmi účinná u myalgické encefalomyelitidy, nemoci, jejímiž příznaky jsou extrémní letargie a únava, stejně jako bolesti hlavy a svalstva. V nejtěžších případech se objevují i obrny. Tato substance může působit podpůrně také tehdy, pokud už je překonáno akutní stadium choroby.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM