B 26 ÉTERICKÁ "PRVNÍ POMOC"

Stacks Image 18340
Kombinace: oranžová na oranžové
Výsledná barva:
oranžová
Čakra: „druhá čakra" (sakrální čakra)
Tarotová karta: Žezlový kluk
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 26. hexagram - Podrobení velkého, horní trigram: hora, dolní trigram: nebe
Základní téma: Šok a jeho následky (na všech úrovních).
Pozitivní aspekty osobnosti: Značně nezávislý, kreativní člověk, hlubokého, instinktivního myšlení. Sám se učí tak, že vyučuje jiné. Je chytrý a opatrný a nemá žádné sklony k výstřednostem. Jedná místo toho, aby jen reagoval (akce místo reakce). Je schopen prožívat hlubokou radost. Má rád zvířata. Jeho sexuální život je naplněn láskyplným a harmonickým způsobem.

Ke zpracování: Byl pravděpodobně zneužíván (nejen sexuálně, nýbrž na různých rovinách). Prožil „emocionální bouři". Nezvykle reaguje na osoby a situace. Je bezradný a dezorientovaný. Dopouští se ukvapených a neuvážených rozhodnutí.

Spirituální rovina: Pomáhá vzpamatovat se z rozčarování, způsobených spirituální agresí (taková agrese uvádí duši do stavu šoku). Přináší vyšší poznání.

Duševní rovina: Pomáhá při nervově podmíněných depresích a nevědomých úzkostech, vedoucích k hlubokým depresivním stavům. Utváří duševní orientaci. Uvádí uživatele do stavu být teď a tady. Možno doporučit u všech druhů šoku'.

Emocionální rovina: Osvobozuje od neschopnosti odpouštět a od následků možného tělesného a sexuálního zneužívání. Podporuje duši v situacích, kdy v životě dochází k dramatickým změnám.

Tělesná rovina: Podpůrný prostředek při chorobách štítné žlázy, zatvrdlinách ve svalech, žlučníkových kamenech, po nehodách, operacích a jiných traumatech. Je možné jej použít také před operacemi, aby se předešlo šoku.

Místa vhodná k aplikaci: Toto je jediná substance, kterou je možno nanášet pouze jedním způsobem, a sice kolem celého podbřišku a doplňkově také úzkým pruhem od levého ušního lalůčku až k levému rameni dolů. Pod levou paží se začíná širokým pruhem po celé levé straně trupu směrem dolů až ke kotníku. Tzn. kolem dokola celého podbřišku a podél celé levé části těla. U problémů se štítnou žlázou se nanáší kolem celého krku. U svalových zatvrdlin se vmasíruje na příslušných místech.

Afirmace: Jedinou jistotou v životě je změna.

Zvláštnosti: Patří k „systému čaker". Je ve vztahu s „druhou čakrou". Na levé části těla se nachází „éterická puklina", kam se při šoku přemisťuje „skutečná aura". Obsah této lahvičky působí tak, pokud se používá předepsaným způsobem, že se aura vrátí na
původní místo. To má tak radikální účinky, že se člověk velmi rychle uzdraví. Díky tomuto fantastickému efektu je flakón č. 26 zdaleka nejžádanějším flakónem aura-somy. Pomáhá také léčit zvířata, zvláště po bezvědomí následkem šoku nebo narkózy. U zvířat je třeba substanci nanášet kolem celého břicha. Tato substance je k dostání kromě 50 ml a 25 ml skleněného balení také ve snadno přenosných 25 ml plastikových lahvičkách. Může být tedy také používána jinými lidmi než jen jejím „majitelem". K tématu „zneužívání" viz také „Zvláštnosti" flakónu č. 5. Tento flakón vyvolává u mnoha lidí velkou radost nebo velký odpor. Většinou je tato radost nebo odpor důkazem toho, že je namístě šok léčit. V takovém případě je zapotřebí použít šokovou lahvičku jako první, potom vysadit a potom ještě jednou znova volit jeden nebo více flakónů, které v nás vyvolají sympatie.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM