B 27 ROBIN HOOD

Stacks Image 18340
Kombinace: červená na zelené
Výsledná barva:
červená
Čakra: základní a srdeční čakra
Tarotová karta: Žezlová desítka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 27. hexagram Čelisti, horní trigram: hora, dolní trigram: bouře
Základní téma: Schopnost se prosadit.
Pozitivní aspekty osobnosti: Úspěšný člověk, který se usilovně věnuje své práci, dokáže se dobře koncentrovat a je vytrvalý a rozhodný. Dovede se prosadit a spoléhá se jen sám na sebe. Jeho životní entuziasmus je nakažlivý. Je nebojácného srdce a odvažuje se pronikat do neznáma. Je velmi soustředěný a přitom mu nechybí cit pro harmonii.

Ke zpracování: Jsou tu problémy s vlastním pohlavím, s vlastním mužstvím nebo ženskostí. Jistým způsobem se jedná o rozpolcenou osobnost. Život pociťuje jako nesmírně těžký. Tento jedinec nežije ve vnitřním souladu. Považuje se za někoho, kdo v životě uvízl. Miluje intriky.

Spirituální rovina: Ovlivňuje transformaci. Ve spirituální oblasti vyprošťuje ze situací nehybného sevření. Uživatele substance podněcuje důsledně sledovat směr své cesty a dát své duši prostor k rozvoji. Pomáhá odhodlat se věnovat více pozornosti spirituálnu a ve svém životě mu vyhradit větší prostor.

Duševní rovina: Je oporou rozpolcené osobnosti. Přináší více sebedůvěry a schopnosti se prosadit zvláště ve vztazích, ve kterých byla dosud příliš pasivní.

Emocionální rovina: Pomáhá vyrovnat se s traumaty a zlostí po odloučení nebo rozvodu a vypořádat se s pocitem, že je člověk sledován a podváděn.

Tělesná rovina: Posiluje imunitní systém.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém trupu.

Afirmace: Vidím světlo skrze stromy.

Zvláštnosti: Tato kombinace, pokud si ji )Vyberou ženy, má vztah k mužům (a k problémům s nimi).
Substance pomáhá člověku zvládnout svou transsexualitu (tedy pocit být ženou v mužském těle nebo mužem v ženském těle).
Zpět na stranu EQUILIBRIUM