B 28 MAID MARION

Stacks Image 18340
Kombinace: zelená na červené
Výsledná barva:
červená
Čakra: základní a srdeční čakra
Tarotová karta: Žezlová devítka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 28. hexagram - Převaha velkého, horní trigram: jezero, dolní trigram: vítr
Základní téma: Nový počátek.
Pozitivní aspekty osobnosti: Průkopník vždy připravený dívat se na nějakou situaci z nové, neotřelé perspektivy. Spolehlivý a šťastný člověk, poctivě přistupující k sobě samému.
Zná velmi mnoho a je mu vlastní jasné myšlení. Dokáže důvěřovat své intuici a také to dělá a jen tak něco jej nezastraší.

Ke zpracování: Nechá se druhými ovládat a rád přijímá roli oběti. Nechá si všechno líbit. Jen stěží někomu důvěřuje a dospívá k rozhodnutím, která mají něco společného s důvěrou, a to často ještě špatně. Domnívá se, že ostatní jsou proti němu. Trpí následkem rozvodu nebo odloučení.

Spirituální rovina: Pomáhá se vymanit ze starých vazeb a spletitých vztahů a nalézt nový pramen síly, s jehož pomocí se dá mnohé změnit. Vnáší do věcí jasno a umožňuje zbavit se pochybností o sobě samém.

Duševní rovina: Přináší nový pohled na sebe sama a schopnost se prosadit. Ulehčuje těžká rozhodnutí a nesnáze, týkající se příslušných rozhodnutí.

Emocionální rovina: Ruší omezující vzory jednání, především vzor, podle kterého se jedinec nechá ovládat. Přináší sílu pro to, aby člověk mohl ručit sám za sebe a postavit se do opozice. Je zdrojem pocitu štěstí. Po čase omezení otevírá svobodný prostor.

Tělesná rovina: Posiluje imunitní systém.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém trupu.

Afirmace: Nacházím sílu být tím, kdo jsem.

Zvláštnosti: Když si tento flakón vybere muž, znamená to, že to má něco společného (s problémem) se ženou nebo se ženami. Jestliže se pro něj rozhodnou ženy, často to značí, že ze sebe nechávají dělat „rohožku". Substance pomáhá, podobně jako č. 27, vypořádat se s pocitem, že se dotyčný jedinec nachází jako žena v mužském nebo muž v ženském těle.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM