B 29 VSTAŇ A ZMĚŇ SE

Stacks Image 18340
Kombinace: červená na modré
Výsledná barva:
červená
Čakra: základní a krční čakra
Tarotová karta: Žezlová osmička
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 29. hexagram - Propadání, horní trigram: voda, dolní trigram: voda
Základní téma: Dát si život do pořádku.
Pozitivní aspekty osobnosti: Reformátor, usilující o změnu konvencí a také je měnící. Zasazuje se o mír, chrání ostatní a jde mu o blaho celého lidstva. Svým životním stylem dává najevo, že se u něho „duch" a hmota nacházejí v souladu. Integroval různé osobnostní aspekty. Je silné a zdravé konstituce. Cítí se tělesně (i sexuálně) a ve svém duševním životě naplněn.

Ke zpracování: Nadřazuje materiální stránku života svému vlastnímu vnitřnímu míru. Potýká se pořád s velkým hněvem, frustrací a záští, a proto si nedovede vyměňovat pocity s jinými lidmi.

Spirituální rovina: S její pomocí se snadněji hovoří o spirituálních věcech. Je nositelem hluboké harmonie a hlubokého míru. Probouzí duši ze spánku (Gudějev). Umožňuje vnímat spirituální nebezpečí a vyvodit z toho odpovídající důsledky.

Duševní rovina: Je pomocníkem v období životních zkoušek. Podporuje integraci vyššího aspektu do každodenního života.

Emocionální rovina: Zpytuje svědomí, tzn. nahlíží do různých temných koutů, na věci, jež už nikdy neměly spatřit světlo světa. Pomáhá uvést do rovnováhy mužský a ženský princip osobnosti.

Tělesná rovina: Zvyšuje hormonální sekreci. Dodává energii tomu, kdo se dlouhodobě cítil unaven, a také tomu, kdo má těžkosti s mluvením (např. před skupinou lidí).

Místa vhodná k aplikaci: Po celém trupu.

Afirmace: Otevírám se vnitřnímu klidu a míru.

Zvláštnosti: Pomáhá každému, kdo má pocit, že jej něco připravuje o energii (to platí pro všechny roviny).
Zpět na stranu EQUILIBRIUM