B 30 PŘENÉST NEBE NA ZEMI

Stacks Image 18342
Kombinace: modrá na červené
Výsledná barva:
fialová
Čakra: základní a krční čakra
Tarotová karta: Žezlová sedmička
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 30. hexagram - Záření, horní trigram: oheň, dolní trigram: oheň
Základní téma: Získávat energii prostřednictvím komunikace.
Pozitivní aspekty osobnosti: Realizuje své představy svým jednáním. Vidí věci jasně, také ve smyslu jasnozřivosti. Často bývá učitelem ve spirituálních, popř. tělesných disciplínách Góga, bojová umění atd.). Mužské a ženské energie jsou u něho v souladu. Ví něco o „kvalitách života", tzn. že nejen výsledek nějakého jednání je důležitý, ale také způsob, jak jej bylo dosaženo.

Ke zpracování: Má velmi rigidní, ztrnulé myšlení. Je extrémně soutěživý, neodpustí nic a nezapomíná na staré záležitosti. Trpí komplexem méněcennosti, zejména ve vztahu ke své intelektuální kapacitě. Glorifikuje své vlastní úspěchy. Není schopen vyjádřit svou vášeň. Shledává obtížným žít sám se sebou ve vnitřním míru.

Spirituální rovina: Substance otevírá nové dimenze senzitivním schopnostem. Po meditaci vrací na zemi. Uvádí ducha do souladu s tělem. Umožňuje uvědomit si vlastní smysl života a podělit se o spirituální zážitky (v úzkém kruhu, ale i na veřejnosti).

Duševní rovina: Uklidňuje při nadměrné duševní aktivitě. Osvobozuje od perseverace (ulpívání) na určitých představách. Dodává odvahu a napomáhá vyjádření pocitů vášně a vlastní kreativity.

Emocionální rovina: Přináší klid a mír. Pomáhá uvolnit potlačenou zlost, stejně jako léčit „vnitřní dítě". Umožňuje překonat pocity frustrace.

Tělesná rovina: Zmírňuje problémy se štítnou žlázou, je účinná při bolestech hlavy, souvisejících se zácpou a dále při všech problémech v oblasti pohlavních orgánů.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém trupu, při spirituálních problémech a bolestech hlavy kolem celé hranice vlasového porostu.

Afirmace: Mít hlavu na správném místě, nohy na pevné zemi a duši v pohodě.

Zvláštnosti: V tomto flakónu je skryto č. 20 (modrá na růžové).
Zpět na stranu EQUILIBRIUM