B 32 SOPHIA

Stacks Image 18340
Kombinace: královská modř na zlaté
Výsledná barva:
tmavě purpurová
Čakra: čakra plexu solaris a třetí oko
Tarotová karta: Žezlová pětka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 32. hexagram - Trvání, horní trigram: bouře, dolní trigram: vítr
Základní téma: Zprostředkování vnitřní pravdy.
Pozitivní aspekty osobnosti: Je mu propůjčeno osobité charizma a přitom dbá na disciplínu. Dává jiným lidem teplo, podporu a pozornost. Je v míru sám se sebou. Zná přírodní síly. Je teď a tady. Srozumitelně sděluje své myšlenky. Materiální svět není pro něj důležitý, žije jednoduchým životem. Na druhé straně si dokáže vždy obstarat to, co potřebuje. A navíc ještě dovede dosáhnout toho, co je pro jiné nedosažitelné (to platí pro veškeré oblasti jeho života).

Ke zpracování: Neví, kdo je. Jeho nitro ovládá neklid. Stále se cítí být pod tlakem stresu. Je pro něj těžké nacházet se teď a tady. Je ohrožen drogami. Prožívá všechny možné úzkosti, především se bojí toho, co ho v budoucnu čeká a co mu život může přinést.

Spirituální rovina: Pomáhá překonat iluzorní představy a odpoutat se od zavádějících myšlenek, aby se jedinec mohl věnovat realističtějším spirituálním cílům. Přivádí k myšlence, že my lidé rovněž disponujeme značnými tvůrčími silami (schopností „spolutvoření"). Umožňuje uživateli nalézt svoji pravou identitu.

Duševní rovina: Je zdrojem jasné duševní orientace. Redukuje „stres v hlavě". Posiluje ducha. Zmenšuje strach z budoucna, dává možnost nabýt duševního klidu.

Emocionální rovina: Po stagnaci přichází průlom. Pomáhá ujasnit si problémy s matkou i všeobecně zprůzračnit srdeční záležitosti. Vede k tomu, aby osoba jednala, místo toho, aby jen reagovala (akce namísto reakce).

Tělesná rovina: Vodítkem jsou problémy se žaludkem, s játry, ledvinami, se slinivkou břišní, se střevy (zvláště co se týče asimilace výživných látek), nervozita v břiše a kožní problémy, zejména stařecké skvrny.

Místa vhodná k aplikaci: Kdekoliv mezi hlavou a pupkem.

Afirmace: Zbavuji se svého strachu a otevírám se své vnitřní moudrosti.

Zvláštnosti: S její pomocí se daří vyvolat si staré vzpomínky. V reinkarnační terapii tato substance umožňuje navázat kontakt s aztéckými, mayskými a toltéckými inkarnacemi. Je možné, že ten, kdo si tento flakón vybral jako první, se narodil s pupeční šňůrou obtočenou kolem krku.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM