B 35 PŘÁTELSKOST

Stacks Image 18340
Kombinace: růžová na fialové
Výsledná barva:
fialová
Čakra: základní a korunní čakra
Tarotová karta: Žezlová dvojka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 35. hexagram - Pokrok, horní trigram: oheň, dolní trigram: země
Základní téma: Skrze lásku se blížit duchovní říši.
Pozitivní aspekty osobnosti: Má velké uspokojení z toho, když může pomáhat jiným; tím také pomáhá sobě. Má léčitelské nadání i na dálku. Její myšlenky jsou ovlivněny láskou. Jemná, spirituální duše, které jde o blaho celého lidstva. Touto láskou je spojena s „oním světem". Je plná sebedůvěry a tím také síly.

Ke zpracování: Vláčí s sebou potlačený vztek a frustrace z dětství. Její přání pomáhat je egoistické. Lehce se nechá ovládat. Je přecitlivělá a může propadnout vleklé depresi.

Spirituální rovina: Vrací pomáhajícím energii zpět (při syndromu „vyhoření") . Ochraňuje před agresivní energií. Obnovuje ducha a duši. Jedinec je schopen soucitu se sebou i s druhými. Pomáhá napojit se na vlastní životní úkol.

Duševní rovina: Napomáhá většímu sebeakceptování a hlubší intuici. Otevírá se lásce. Všechny ty „obehrané desky" se stávají zbytečnými, tzn. věci, které si dlouho namlouval nebo si nechal namlouvat. Oprošťuje se od přílišné citlivosti a sebelásky.

Emocionální rovina: Odhazuje staré vzory zoufalství. Pomáhá se vypořádat se zklamáním v lásce a s extrémními depresemi.

Tělesná rovina: Podpůrný prostředek v klimaktériu, při bolestech na prsou a hlavy, při nespavosti zvláště tehdy, je-li zapříčiněna emocionálními problémy. Sexualita se stává něžnější.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém těle.

Afirmace: Tím, že léčím jiné, léčím sám sebe.

Zvláštnosti: Pomáhá v situacích, kdy nějaká osoba tělesně trpí, např. má bolesti bez reálné příčiny.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM