B 36 LÁSKA K BLIŽNÍMU

Stacks Image 18340
Kombinace: fialová na růžové
Výsledná barva:
fialová
Čakra: základní a korunní čakra
Tarotová karta: Žezlové eso
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 36. hexagram - Soumrak, horní trigram - země, dolní trigram: oheň
Základní téma: Spirituální láska.
LPozitivní aspekty osobnosti: Je si plně vědoma svého životního úkolu a při všem, co dělá, má neustále svůj vnitřní cíl před očima, a to i tehdy, není-li cesta právě přímá. Cítí se spojena s Bohem a s velkou, abstraktní láskou. Je dítětem lásky (to je také míněno zcela konkrétně - její rodiče ji skutečně milovali). Disponuje velkými léčitelskými silami a nezištně se angažuje. Často se zabývá alternativními formami léčení nebo alternativními projekty.

Ke zpracování: Potýká se se skrytými frustracemi. Zvlášť frustrovaný je ten člověk, který má pocit, že nebyl svou matkou milován. Chytá se přízně a náklonnosti jiných. Možná by tu nechtěl být (tzn. nebýt zrozen). Ve svém těle se necítí dobře. Nachází se v roli oběti. Není teď a tady. Upíná se k falešným nadějím.

Spirituální rovina: Zpřístupňuje cestu k vnitřním cílům, k vlastním léčivým silám a umožňuje uživateli vjce se dostávat do stavu být teď a tady. Navazuje kontakt se Stvořitelem, se vším živým a s vlastním životním úkolem. Pomáhá proti duchovnímu zmatku jako následku absolvování příliš velkého množství kursů apod.

Duševní rovina: Zbavuje falešných nadějí. Pomáhá novému pohledu na život a jeho nového zhodnocení. Způsobuje, že hlava tolik nekontroluje srdce.

Emocionální rovina: Umocňuje sebelásku. Odstraňuje frustrace i těžké deprese. Vede k souhlasu, že je člověk na tomto světě. Usnadňuje osvojení si nových vzorců identifikace. Všeobecně přináší pozitivní změny.

Tělesná rovina: Při bolestech kdekoliv v těle, při blokádách energie, při poraněních hlavy, při problémech s koleny a kyčlemi.

Místa vhodná k aplikaci: Všude po těle (např. pokud je třeba, jen kolem bolestivého kolena).

Afirmace: Miluji výzvy života.

Zvláštnosti: Pomáhá při práci s „vnitřním dítětem".
Zpět na stranu EQUILIBRIUM