B 37 ANDĚL STRÁŽNÝ PŘICHÁZÍ NA ZEMI

Stacks Image 18340
Kombinace: fialová na modré
Výsledná barva:
tmavě fialová
Čakra: korunní a krční čakra
Tarotová karta: Kalichový král
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 37. hexagram - Rodina, horní trigram: vítr, dolní trigram: oheň
Základní téma: Účinnost.
Pozitivní aspekty osobnosti: Jde za svými ideály. Je disciplinovaný, plný inspirace a má mnoho intuice. Svým vystupováním předvádí, jak je v životě efektivní a úspěšný. Angažuje se v různých spirituálních aktivitách. Leží na něm mnoho zodpovědnosti, což mu však nepůsobí žádné těžkosti. Má o všem přehled. Jeho úmysly jsou ušlechtilé. Usiluje o tvoření krásna, aby lidem zprostředkoval smysl pro krásu a estetiku. Je věrný svým vlastním ideálům.

Ke zpracování: Těžko snáší zodpovědnost na svých bedrech. Nerad se dívá životu do tváře. Chce „domů", tzn. že je ohrožen sebevraždou. Na druhé straně je sám sebou velmi zaujatý. Ještě nenalezl svůj životní úkol. Manipuluje s druhými lidmi, ale má také tendenci jiné jedince idealizovat.

Spirituální rovina: Je nositelem meditativní energie. Transformuje. Plní sytící a ochrannou funkci. Otevírá vyšší čakry (nacházející se mimo tělo). Pomáhá sblížit se s hlubokým vnitřním mírem a se skutečným spirituálním úkolem a směrem.

Duševní rovina: Myšlení i řeč se stávají srozumitelnými. Umožní uživateli vyrovnat se se svou mužskou rolí (a tím také s otázkou autority). Navazuje kontakt s nevědomým rytmem.

Emocionální rovina: Působí povzbudivě a podpůrně při hluboké depresi a pak také tehdy, když se uživatel chce vzdát starých emočních vzorů. Pomáhá lépe se přizpůsobit daným vnějším a vnitřním podmínkám, což vede k tomu, že se vytratí myšlenky na sebevraždu.

Tělesná rovina: Při bolestech hlavy, vznikajících následkem lehké otravy těla. U problémů se štítnou žlázou, čelistmi, šíjí a krkem.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé hranice vlasového porostu a kolem krku.

Afirmace: Plním svůj pohár, aby přetekl do celého světa.

Zvláštnosti: Substance dokáže nastolit rovnováhu třetího oka a stimulovat či pomáhat rozvíjet senzitivní schopnosti.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM