B 38 FLAKÓN TRUBADÚR (II) - SOUDNOST

Stacks Image 18340
Kombinace: fialová na zelené
Výsledná barva:
tmavě zelená
Čakra: srdeční a korunní čakra
Tarotová karta: Kalichová královna
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 38. hexagram - Vzdálení, horní trigram: oheň, dolní trigram: jezero
Základní téma: Přesunout se od myšlení k cítění.
Pozitivní aspekty osobnosti: Tento člověk vyniká přirozenou autoritou a individualitou v nejlepším smyslu toho slova. Do svého jednání vkládá srdce. Zároveň ale silně akceptuje společenství, kam vkládá celé své emoční vybavení. To je také jeho životní úkol. Je schopen vidět každou situaci ze dvou stran a nalézt to správné řešení. Rozumí zákonům karmy. Emocionálně a intuitivně vyzrálý objevitel, přátelský, senzibilní a rozdávající útěchu. Rád se dělí i je sdílný, svobodný a nezávislý. Je spojen s božskými silami. Dobrý člověk, který si však této své kvality není vědom.

Ke zpracování: Příliš nedůvěřuje ženské stránce své osobnosti. Je závistivý, žárlivý, pochybovačný a ostrého jazyka. Silně touží po klidu, nezávislosti, samotě a akceptování a uznání ze strany druhých. Velice touží po přírodě, nikdy se ale nevzchopí ke konkrétnímu činu. Zbaven iluzí, nemá žádnou spirituální orientaci. Rád by nabyl rovnováhy mezi svým vědomím a podvědomím.

Spirituální rovina: Napomáhá procesu hledání pravdy a nové spirituální orientaci i odhalení niterných tajemství a intuitivních schopností a zároveň jejich stimulaci. Rozpouští pocit rozčarování. Přenáší spirituální zkušenosti z hlavy do srdce.

Duševní rovina: Zklidňuje příliš hyperaktivního ducha. Pomáhá úspěšně se vypořádat s vnitřní i vnější autoritou a integrovat ženský princip. Podporuje sebedůvěru a nezávislost v akceptování druhých.

Emocionální rovina: Léčí srdeční problémy na všech rovinách zvláště tam, kde hlava ovládá srdce. Umožňuje porozumět vlastnímu utrpení. Pomáhá lépe se vyrovnat s pocity nedůvěry, závisti a žárlivosti.

Tělesná rovina: Zmírňuje všechny druhy chorob srdce, psychosomatických nemocí, bolestí nervů v ramenech, artritidu, revmatismus a obtíže ledvin a močového měchýře.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé hranice vlasového porostu, kolem krajiny srdeční, při problémech s ledvinami a. močovým měchýřem kolem podbřišku, při revmatismu a artritidě všude na bolestivých místech.

Afirmace: Dávám svým pocitům jméno.

Zvláštnosti: V tomto flakónu jsou skryty mnohé další substance, tzn. že je velmi komplexní. Jeho obsah spojuje dohromady senzitivitu a spiritualitu (mezi oběma těmito oblastmi někdy dochází k silnému vzájemnému rozporu). V reinkarnační terapii tato substance umožňuje přístup k inkarnacím ze středověku (viz „Zvláštnosti" flakónu čís. 17).
Zpět na stranu EQUILIBRIUM