B 39 EGYPTSKÝ FLAKÓN (II) - LOUTKÁŘ

Stacks Image 18340
Kombinace: fialová na zlaté
Výsledná barva:
oranžová
Čakra: čakra plexu solaris a korunní čakra
Tarotová karta: Kalichový rytíř
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 39. hexagram - Překážka, horní trigram: voda, dolní trigram: hora
Základní téma: Léčení nejhlubší úzkosti.
Pozitivní aspekty osobnosti: Má sílu potřebnou ke změně světa a přitom si uvědomuje, že tato změna musí začít nejprve u něj samotného. Svoji svobodu nachází ve svém jednání. Má radost ze získávání vědění a z jeho dalšího předávání. Je to člověk pokorný, a proto důstojný, rozumně zachází se svou vynikající schopností rozlišovat. Disponuje univerzálním porozuměním, tzn. že rozumí všem věcem života. Idealistický „křižák", jenž má důležité životní poslání a nosí v sobě obrovské bohatství.

Ke zpracování: Vláčí se životem s hlubokým, spoutávajícím strachem a nemůže se od něj oprostit. Je zmatený a svou úzkostí se neustále zabývá. Usiluje o věci, jež jsou ve skutečnosti nedosažitelné. Je pro něj obtížné navazovat přátelství. Odsuzuje sebe i druhé. Oddává se různým fantaziím a iluzím, aby unikl realitě.

Spirituální rovina: Substance napomáhá při změně ideálů. Zbavuje strachu. Podporuje proces sebepoznání a sebetransformace.

Duševní rovina: Člověk už nemá takový zájem odsuzovat druhé tím, že přestává být tak tvrdý vůči sobě. Pomáhá lépe se vypořádat se zmatkem, fantaziemi a iluzemi a vidět svět realističtěji.

Emocionální rovina: Umožňuje překonat hlubokou úzkost v přítomnosti nebo z minulosti. Přináší radost do bezútěšného života. Pomáhá vyvolat vůči sobě sympatie, soucit a citlivost ze strany druhých lidí.

Tělesná rovina: Pomáhá při mentálně podmíněných kožních problémech, při zažívacích obtížích, hiatové hernii a při loupajících se lišejích.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé hranice vlasového porostu a kolem celého břicha.

Afirmace: Musím se mnoho učit a mnoho dávat.

Zvláštnosti: V reinkarnační terapii zpřístupňuje inkarnace ve starém Egyptě.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM