B 40 JÁ JSEM

Stacks Image 18340
Kombinace: červená na zlaté
Výsledná barva:
červená
Čakra: základní čakra a čakra plexu solaris
Tarotová karta: Kalichový kluk
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 40. hexagram - Uvolnění, horní trigram: bouře, dolní trigram: voda
Základní téma: sebepoznání.
Pozitivní aspekty osobnosti: Hluboko v sobě nosí moudrost a dokáže ji také vyjádřit. Je blízko probuzení, tzn. nachází se v procesu sebeobjevování a dosti daleko v tom už pokročil. Člověk, který při plánování zvažuje reálné šance a pak se angažuje pro ty nejpravděpodobnější. Je sám se sebou v souladu a je zdravého ducha i těla. Dosahuje velkých úspěchů v obchodní oblasti a rád v této sféře pracuje. Dovede se dobře prezentovat. Zajímá se o ekologii. Je kreativní a neustále prověřuje své myšlení.

Ke zpracování: Velmi dominantní člověk, jenž druhým nahání strach. Plouží se s rancem pocitů viny. Nalézá se v konfliktu sám se sebou a nevidí se realisticky. Přitom kritizuje a odsuzuje ostatní. Stále se cítí nepochopený. Je to naivní osobnost v negativním smyslu slova. Má sexuální problémy. Činí mu zvláštní obtíže se vyjádřit v sexuální oblasti.

Spirituální rovina: Pomáhá navázat kontakt s energiemi Země (filozoficky, ale také zcela konkrétně v podobě proutkaření apod.). Podporuje proces, jímž se vzbuzuje zájem o transformaci sexuální energie ve spirituální (např. pomocí tantry). Získává schopnost vnímat bohatství své duše i ostatních. Převádí meditaci do akce. Probouzí Kristovu energii.

Duševní rovina: Odbourává duševní konflikty, zvláště v souvislosti se strachem z budoucna. Také přitom pomáhá zbavit se závislosti, spoluzávislosti a určitých návyků a zároveň pochopit, co je skutečná vlastní zodpovědnost.

Emocionální rovina: Odstraňuje hněv, frustraci, šoky a pocit neporozumění a razí cestu radosti. Pomáhá překonat emocionální naivitu i strach, zvláště materiální strach. Zbavuje vlastních pocitů viny i tendence obviňovat jiné. Osvobozuje od starých, omezujících vzorů.

Tělesná rovina: Zklidňuje problémy s rameny, kožní záněty, stresem vyvolané žaludeční obtíže. Uvádí do pohybu energii.

Místa vhodná k aplikaci: Všude mezi základní čakrou a čakrou plexu solaris.

Afirmace: Přitakávám životu.

Zvláštnosti: Žádné.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM