B 41 FLAKÓN MOUDROSTI

Stacks Image 18340
Kombinace: zlatá na zlaté
Výsledná barva:
zlatá
Čakra: čakra plexu solaris
Tarotová karta: Kalichová desítka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 41. hexagram: Ubývání, horní trigram: hora, dolní trigram: jezero
Základní téma: Asimilace.
Pozitivní aspekty osobnosti: Stavitel v nejlepším smyslu toho slova a se zřetelem ke všem oblastem života (tzn. někdo, kdo zasévá a sklízí, žije v souladu s rytmem přírody, na věci se dívá přirozeným způsobem atd. To vše může být míněno zcela konkrétně, ale také abstraktně) . Miluje dobrodružství. Cítí se velmi šťasten. Ve všech těžkostech objevuje možnosti 'růstu. Nachází radost v jednoduchosti. Pomáhá jiným ' začít nový život. Je spojen se svou vnitřní moudrostí. Hodně očekává od sebe i od jiných, ale zároveň si nic nedělá z toho, když se jeho očekávání nesplní.

Ke zpracování: Je zasažen pochybnostmi o sobě a starými vzory. Má problémy s materiální stránkou života, zvláště ve svých potřebách luxusu. Není schopen prožívat radost a je přeplněn vnitřními konflikty. Inklinuje k závislosti ve vztazích. Koncentruje se pouze na to, co, mu zdánlivě přísluší, místo aby sám něco dal. Potácí se s břemenem viny a obviňuje jiné.

Spirituální rovina: Pomáhá prosvětlit všechny části osobnosti. Usnadňuje přijímání prány (životní energie). Objevuje vlastní pravdu. Vede k „pravému mluvení, pravému jednání, pravému žití". Zpřístupňuje moudrost z minulých časů.

Duševní rovina: Vnáší rovnováhu mezi logiku a intuici. Zlepšuje schopnost umět se postarat o sebe a o druhé. Pomáhá získat to, co by člověk chtěl a potřeboval a také převzít zodpovědnost za důsledky vyplývající z uspokojení těchto požadavků.

Emocionální rovina: Dává pocity štěstí dokonce i těm, kdo už jsou šťastni. Pomáhá překonat hořkost a konstruktivně zvládnout zmatek. Přináší svěží vítr do ochromujících situací. Otevírá se radosti a veselí oproštěním se od strachu.

Tělesná rovina: Uklidňuje problémy s ledvinami zvláště tam, kde tělo zadržuje vodu podobně, jako kožní choroby a potíže s páteří. Tuto substanci lze zvláště doporučit tehdy, je-li tělo lehce zaneseno jedy.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé oblasti plexu solaris.

Afirmace: Hledám a nacházím zlatý poklad na konci duhy.

Zvláštnosti: Odstraňuje blokády uprostřed těla.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM