B 42 ŽNĚ

Stacks Image 18340
Kombinace: žlutá na žluté
Výsledná barva:
žlutá
Čakra: čakra plexu solaris
Tarotová karta: Kalichová devítka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 42. hexagram - Přidání, horní trigram: vítr, dolní trigram: bouře
Základní téma: Spontaneita ruku v ruce s radostí.
Pozitivní aspekty osobnosti: Přátelský, vyrovnaný, radostný člověk. To také naznačuje způsob, jak se pohybuje (jestli má např. taneční nadání). Nachází se v přirozeném proudu, jde se životem. V pozitivním smyslu toho slova nezná žádné překážky. Umí si poradit v nejrůznějších životních situacích. Lehce přijímá informace, což se mu často profesionálně vyplatí.

Ke zpracování: Neustále se pídí po nové identitě, ale nikdy se nezmění. Marně se pokouší spoléhat se na svou hlavu. Vede smutný život a vynahrazuje si to přecpáváním se sladkostmi. Je nešťastný a neustále koncentrovaný na budoucnost, místo aby byl teď a tady.

Spirituální rovina: Přispívá k pocitu radosti a sebepoznání. Podporuje proces probuzení. Vrhá světlo do temných zákoutí. Upozorňuje na to, co si uživatel doopravdy přeje.

Duševní rovina: Pomáhá zbavit se pocitů omezení a neurotických depresí. Stimuluje intelekt a příjem informací, ale zároveň reguluje přeintelektualizovanost a intelektuální nadřazenost. Podporuje procesy rozhodování.

Emocionální rovina: Stimuluje „vyšší pocity" (lásku, vřelost, soucit atd.). Napravuje citový zmatek. Zbavuje strachu a přináší radost.

Tělesná rovina: Harmonizuje plexus solaris a centrální nervový systém. Pomáhá při hojení otevřených ran, jaterních chorobách, diabetu, asimilaci výživných látek i při kožních a zažívacích obtížích, vzniklých překyselením trávicího ústrojí.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé oblasti plexu solaris, doplňkově při zimních depresích kolem celé hranice vlasového porostu.

Afirmace: Podporuji rozvoj vnitřního vědění prostřednictvím znalostí přijímaných zvnějšku.

Zvláštnosti: Pomáhá při zimních depresích a v období příprav na zkoušky (u dětí, mládeže i dospělých). Tato substance působí na astrální tělo. Zbavuje člověka iluzí, které si vytvořil.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM