B 43 TVOŘIVOST

Stacks Image 18340
Kombinace: tyrkysová na tyrkysové
Výsledná barva:
tyrkysová
Čakra: srdeční čakra
Tarotová karta: Kalichová osmička
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 43. hexagram - Rozhodnost, horní trigram: jezero, dolní trigram: nebe
Základní téma: Komunikace prostřednictvím umění a masmédií.
Pozitivní aspekty osobnosti: Hledač pravdy, jenž se sám neustále podrobuje zkouškám. Sám však cítí vnitřní soulad. Je „pružného ducha", tzn. že je velmi přizpůsobivý a otevřený všemu novému. Zajímá se o hvězdy přímo i abstraktně, tzn. o astrologii, astronomii i o zážitky z pozorování noční oblohy. Má komunikační nadání, vycházející z umění (tanec, malířství, hudba atd.). Nemá-li umělecký talent, dává všemu, co dělá, umělecký nádech. Je v dobrém kontaktu se svým duševním životem. Je ve spojení s anděly a božstvy.

Ke zpracování: Zasmušilý člověk, podřízený vzorům svého nevědomí. Své pocity si neuvědomuje, nezná sám sebe, na druhé straně je narcistický a zamilovaný do sebe. Cítí se odstrčený, sám se však straní druhých. Neprobuzený jedinec.

Spirituální rovina: Zlepšuje obraz sebe sama. Pomáhá odhalit tajemství života. Dodává odvahy vystupovat před většími skupinami lidí nebo ve sdělovacích prostředcích, ale ne jako „velký řečník'', nýbrž jako někdo, kdo svým způsobem dokáže zaujmout posluchače.

Duševní rovina: Pomáhá formulovat myšlenky a přetvářet je ve slova, „vykopat" nevědomé a hovořit o tom. Podporuje učitele, kteří dokáží sdělovat obsahy výpovědí z onoho světa (např. učitel tance, masážní instruktor apod.).

Emocionální rovina: Napomáhá tomu, aby se člověk necítil tak odstrčený a aby mu bylo celkově dobře. Odstraňuje kreativní blokády. Zbavuje posedlosti.

Tělesná rovina: Harmonizuje činnost brzlíku, zvláště u dětí. Pomáhá při bronchitidě a všech nemocech v hrudníku, při srdeční arytmii a problémech s řečí, zejména je-li jejich příčinou nadměrná nervozita. Probouzí tělo pro sexualitu.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé oblasti plexu solaris, doplňkově při zimních depresích kolem celé hranice vlasového porostu.

Afirmace: Vše plyne. Jsem částí proudu.

Zvláštnosti: Tento flakón se týká zejména centra ánanda-kchanda, čakry nacházející se na pravé části těla ve výši srdce.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM